Unsplash.com nuotrauka

Kas yra meilės pilnatvė, brangieji broliai, kuria turime vienas kitą mylėti, apibrėžė Viešpats žodžiais: Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Iš čia plaukia tai, ką savo laiške sako tas pats evangelistas Jonas: Kaip Kristus už mus paguldė savo gyvybę, taip ir mes turime guldyti gyvybę už brolius; išties turime vieni kitus mylėti taip, kaip mus mylėjo tas, kuris už mus paguldė gyvybę.

Iš šventojo vyskupo Augustino „Traktatų apie Evangeliją pagal Joną“