Skulptorių Joną Jagėlą 2007 m. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus apdovanoja ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Šarūno Mažeikos / BFL nuotrauka

Balandžio 17 d., trečiadienį, eidamas 74-uosius mirė ilgametis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas, Lietuvos partizanų, politinių kalinių, tremtinių atminimo įamžinimo puoselėtojas, skulptorius Jonas Jagėla.

Velionis bus pašarvotas Vilniaus Šv. Jono bažnyčioje (Šv. Jono g. 12) balandžio 18 d., ketvirtadienį, nuo 12 val. Urna išnešama balandžio 19 d., penktadienį, 13.40 val.

Jonas Jagėla gimė 1945 m. birželio 29 d. Čivuose, Kupiškio r. 1961–1966 m. Telšių Taikomosios dailės technikume mokėsi dailiojo metalo specialybės. 1966–1975 m. studijavo Vilniaus dailės instituto Skulptūros fakultete. Nuo 1976 m. dalyvavo parodose, nuo 1994 m. dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. J. Jagėla 2007 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ riterio kryžiumi. 

Skulptorius kūrė monumentaliąją skulptūrą, antkapinius paminklus, portretus, mažąją plastiką. Jo darbams būdingas asociatyvumas, minimalizmas, metaforiškumas, rimtis.

J. Jagėla buvo talentingas skulptorius, daugiau nei ketvirtį amžiaus skyręs šalies istorijai įamžinti. Menininkas sukūrė paminklus Gulago lageriuose žuvusiems lietuviams, daug kitų paminklų tremties, rezistencijos, laisvės kovų temomis, antkapinių paminklų partizanams, disidentams, politiniams kaliniams: Ukmergės krašto tremtiniams (Dukstynos kapinės, 1990 m.), Algimanto apygardos partizanams (Troškūnai, 1996 m.), Didžiosios Kovos apygardos partizanams, ryšininkams ir rėmėjams (Gelvonai, 1998 m.), Lietuvos tremtiniams (Spaskas, Kazachstanas, 2004 m.), generolui Jonui Žemaičiui (Palanga, 2004 m.), Lietuvos tremtiniams Jakutijoje (Vilnius, 2006 m.), Daugyvenės krašto kovotojams už Lietuvos laisvę (Rozalimas, 2006 m.), Svėdasų krašto kovotojams dėl Lietuvos laisvės (Svėdasai, 2009 m.), Lazdijų krašto partizanams (Seirijai, Lietuva, 2018 m.), Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui (Lemontas, JAV, 2018 m.).

J. Jagėla sukūrė ir garsiąją dvidešimties žymiausių Vilniaus universiteto profesorių biustų galeriją (M. Počobutas, J. Frankas, S. B. Jundzilas, J. Rustemas, L. Stuoka-Gucevičius, P. Smuglevičius, A. Nemčiauskas ir kt., Vilniaus universiteto kolonų salė, Vilnius, 1976–1979 m.). Taip pat žymiųjų Vilniaus universiteto profesorių bei auklėtinių – Ž. Liauksmino, I. Onacevičiaus, I. Domeikos, E. Eichvaldo, J. P. Franko, J. Jablonskio – figūrinius portretus (koridorius prie Vilniaus universiteto kolonų salės, 1984–2004 m.).

Lietuvos dailininkų sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą velionio giminaičiams, kolegoms ir visiems pažinojusiems dailininką.