EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Šri Lankos katalikų Bažnyčios vadovai nutarė atšaukti sekmadienio Mišias dėl tebesitęsiančios nesaugumo situacijos šalyje. Kardinolas Malcom Ranjith, sostinės Kolombo arkivyskupas, penktadienį pasakė žurnalistams, jog Bažnyčios lyderiai gavo nutekintą saugumo tarnybų dokumentą, kuriame katalikų ir kitų krikščioniškų bendruomenių bažnyčios bei kitų religijų maldos centrai yra įvardyti kaip pagrindiniai galimų naujų teroristinių išpuolių taikiniai, praneša Vatikano naujienų tarnyba „Vatican News“. Kardinolas paprašė katalikus tikinčiuosius dėl savo saugumo neišteiti iš namų. Nenorime, kad kartotųsi bažnyčiose per Velykas įvykę baisūs užpuolimai, pasakė Šri Lankos sostinės ganytojas.

Islamistai savižudžiai teroristai susisprogdino dviejose katalikų bažnyčiose, vienoje evangelikų bažnyčioje trijuose miestuose Velykų sekmadienį Prisikėlimo Mišių metu ir trijuose sostinės viešbučiuose. Šešiuose suderintuose išpuoliuose buvo nužudyta per 250 žmonių.

Šri Lankos valdžios atstovai paragino taip pat musulmonų bendruomenę atšauki penktadienio maldos susitikimus mečetėse.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Indijos Katalikų Bažnyčios valdovai pranešė, jog Dievo Gailestingumo sekmadienį paminės kaip maldos ir solidarumo Šri Lankos Bažnyčiai ir tautai dieną. Indijos vyskupų konferencijos pirmininkas Filipe Nero Ferrao, Goa ir Daman arkivyskupas, laiške žinių agentūrai „Fides“ parašė, kad visi Indijos tikintieji per Atvelykio sekmadienio šventąsias Mišias melsis už Šri Lankoje žuvusius ir sužeistus tikinčiuosius, už nukentėjusias šeimas, pavesdami jas Tėvo gailestingumui.

Indijos katalikai kviečiami Dievo gailestingumo sekmadienį visose parapijose dalyvauti procesijose su žvakėmis ir pamaldose, į jas pakviesti taip pat visus geros valios žmones ir kitų religijų išpažinėjus, visiems kartu melstis už taiką ir darną Šri Lankoje ir visame pasaulyje. 

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Pranešama, jog visi mirtininkai buvo šrilankiečiai, kurie priklausė nedidelei ir mažai žinomai radikalių pažiūrų organizacijai „Thowheed Jamath“. Spėjama, kad ataką suplanuoti ir bombas pagaminti jiems padėjo kažkas iš šalies.

Pasak arkivyskupo Malcolmo Ranjitho, niekas nesitikėjo tokios atakos, mat nors buvo įtampų tarp budistų daugumos ir musulmonų mažumos, vertinant visumą santykiai buvo taikūs, netrūko tarpusavio kontaktų. Galima įtarti, kad už šių atakų slypi tarptautinio terorizmo motyvas, pažymėjo kardinolas Ranjithas. Nors dar per anksti kalbėti apie tiesioginį ryšį, kardinolo žodžiams antrino islamistų veiklą stebintis ir analizuojantis „SITE“ portalas, pasak kurio ekstremistai, džiaugdamiesi kruvina atakų Šri Lankoje sėkme, socialiniuose tinkluose jas vadino atlygiu už beveik penkias dešimtis musulmonų, kurie kovo 15 dieną žuvo nuo ultradešiniųjų pažiūrų ekstremisto rankos Naujojoje Zelandijoje. Tokią hipotezę balandžio 23 dienos pareiškime oficialiai paminėjo ir Šri Lankos gynybos ministras.

Šri Lankos musulmonų, kurie sudaro per dešimt procentų populiacijos ir yra kiek didesnė mažuma už krikščionis, lyderiai be išlygų pasmerkė atakas ir atsiribojo nuo ekstremistinio mąstymo ir elgesio, kuris, anot jų, yra svetimas jų istorinei tradicijai. Musulmonų tarybos vicepirmininkas Hilmy Ahamed pareiškė, kad prieš trejus metus jis surinko „Thowheed Jamath“ lyderio ekstremistinius, neapykantą ir žudymą kurstančius pasisakymus socialiniuose tinkluose ir asmeniškai įteikė vienos saugumo tarnybos pareigūnams. Manoma, kad būtent šis ekstremistų lyderis susisprogdino šv. Sebastijono bažnyčioje.