Balandžio 28 d. minime šv. Petrą Šanelį (Pierre Louis Chaneli; 1803-1889), pirmąjį Okeanijos kankinį.

Petras gimė 1803 m. liepos 12 d. Cluet'e, Prancūzijoje, valstiečių šeimoje. Būdamas 21 metų amžiaus įstojo į Burgo seminariją, 1827 m. įšventintas kunigu. Dar seminarijoje jautė pašaukimą misijoms ir norėjo iš karto leistis į kelionę, tačiau jo vyskupui labai trūko kunigų, tad Petrui teko dar kurį laiką padirbti parapijoje, kur jis prisijungė prie maritų bendruomenės, brandinusios panašias idėjas apie misijas.

Maristų bendruomenė popiežiaus buvo galutinai patvirtinta 1836 m. Petras tapo vienu pirmųjų narių ir tais pačiais metais su pirmąja misionierių grupe iškeliavo į Okeaniją kaip vyresnysis. Tik meilė Viešpačiui ir drąsa galėjo padėti pasiryžti pavojams, kurie ten laukė. Futunos saloje (viena iš Fiji salų) Petras įvykdė savo evangelizacinę misiją, kuri jam kainavo gyvybę.

Šiandien ši sala yra pilna turistų, ieškančių egzotikos, o salos gyventojai – taikūs katalikai. Tačiau prieš pusantro šimto metų, kai čia išlipo misionierius maristas Petras Šanelis, lydimas bendraminčio Nicezijaus, saloje, kurią į dvi dalis dalijo kalnas, gyveno dvi gentys, nuolat tarpusavy kariavusios. Jos priešiškai žiūrėjo ir į atvykėlius.

Prireikė laiko ir nemažai kantrybės, kol Petrui ir jo bičiuliui pavyko įžengti į mažytį vietinių gyventojų pasaulį, tokį skirtingą gyvenimo būdu ir mąstymu.

Petras Šanelis išmoko vietinę kalbą, gydė ligonius, tuo pelnydamas didelę čiabuvių draugystę. Petrui ypatingai sekėsi evangelizuoti Futunos salos jaunimą. Kada genties vado sūnus panoro būti pakrikštytas, jo tėvas nužudė Petrą Šanelį, bet misijos toliau sėkmingai tęsėsi. Petro kraujas buvo kaina, sumokėta, kad būtų atidaryti vartai šios salos evangelizacijai.

Petras Šanelis buvo beatifikuotas 1889 m. lapkričio 17 d., popiežiaus Pijaus XII kanonizuotas 1954 m. ir paskelbtas Okeanijos šventuoju globėju.