LMTA teatro režisūros magistrantė Lina Židonytė. Viktoro Grecko nuotrauka

Balandžio 26 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Balkono teatre jaunai teatro menininkei Linai Židonytei įteikta Vytauto Kernagio stipendija. Stipendijos steigėjai – Vytauto Kernagio fondas ir Vilniaus „Lions“ klubas. Stipendiją įteikė Dalia Kernagienė ir Vilniaus „Lions“ klubo prezidentas Justas Dargužas. 

L. Židonytė yra LMTA teatro režisūros magistrantė, jos kurso vadovė – žymi režisierė, LMTA docentė Yana Ross. Tačiau jaunoji menininkė nėra naujokė teatro pasaulyje. Vaidinti ji pradėjo dar vaikystėje – pirmieji žingsniai scenoje žengti Kauno dramos teatro mokyklėlėje „Mano teatras“. Baigusi mokyklą L. Židonytė iš pradžių stojo į Vilniaus universitetą, tačiau teatro trauka nugalėjo: po metų mergina pradėjo studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, o lygiagrečiai dirbo scenografės asistente teatre, kine ir net reklamose. Visa ši patirtis pravertė didžiausiame ligšioliniame režisierės darbe – rudenį pristatytoje spektaklio „Aš, Fojerbach“ premjeroje OKT/ Vilniaus miesto teatre.

Vytauto Kernagio stipendijos įteikimo ceremonija vyko po III kurso vaidybos studentų spektaklio „Aktas“ premjeros LMTA Balkono teatre (pagal Euripido pjesę „Bakchantės“, rež. Ieva Stundžytė). Šis kursas drauge su jo vadovu, profesoriumi Aidu Giniočiu buvo apdovanotas Vytauto Kernagio stipendija 2018 metais. 

Vytauto Kernagio stipendija yra kasmetinė, ji skiriama Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vaidybos ar režisūros studentams, kviečiant teikti paraiškas. Kandidatai vertinami atsižvelgiant ir į kurso vadovų rekomendacijas. Pagrindiniai kriterijai yra savarankiška, novatoriška kūryba akademijoje ir už jos ribų, iniciatyva ir pažangumas specialybės studijose, motyvuotas kūrybinės veiklos tęstinumas ir paramos būtinumas.

LMTA informacija