Vyginto Skaraičio / BFL nuotrauka

Sekmadienį sulaukęs 71-erių metų Vilniuje mirė spaustuvininkas Petras Kalibatas.

Iš Kavarsko seniūnijos Šerių kaimo kilęs P. Kalibatas, tuometiniame Leningrade įgijęs inžinieriaus diplomą, Lietuvai iškovojus Nepriklausomybę, ėmėsi knygų leidybos verslo. Jo bedrovės leidžiamos knygos buvo įvertintos už pavyzdinę kokybę, už gražiausiai išleistas knygas jis yra pelnęs apdovanojimus. Žinomiausios jo spaustuvės išleistos knygos yra Pauliaus Normanto knyga „Baltas“ tapo ilgiausia lankstoma knyga Lietuvoje, taip pat pakartotinai išleisti Kristijono Donelaičio „Metai“ ir Martyno Mažvydo „Katekizmas“ – pirmieji faksimiliniai leidiniai Lietuvoje.

Atsisveikinti su velioniu galima balandžio 30 d. nuo 10.00 iki 21.00 val., Vilniaus laidojimo rūmų 1-oje šarvojimo salėje, Olandų g. 22. Urna išnešama gegužės 1 d. 11.00 val.