Linos Urbonienės nuotrauka

2019 m. balandžio 26-oji. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį Šiluvos šventovėje buvo minima Ligonių diena.  Viskas vyko labai įprastai, kai dienos pabaigoje staiga atsitokėjome – šiandien buvo lygiai 10 metų nuo pirmosios Ligonių dienos Šiluvoje!

2009 m. paskutinis balandžio penktadienis (24 d.). Atsimenant, jog Šiluvos Marija nuo seno tituluojama Ligonių Sveikata, Kauno arkivyskupijos kurijos iniciatyva buvo suorganizuota speciali maldos diena už visus sergančius, kenčiančius nuo priklausomybių, prašančius kūno ir dvasios išgydymo. Iniciatyvai pavykus, imta švęsti ir šiomis intencijomis melstis kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį.

Linos Urbonienės nuotrauka

Votai – išklausytų prašymų liudytojai

Prabėgus dešimtmečiui, Ligonių dienos aktualumas nei kiek nesumažėjo. Iš visos Lietuvos atvyksta žmonės ieškoti vilties pas galingiausią užtarėją ir globėją – paties Viešpaties Motiną. Pasitikėjimą jos teikiamomis malonėmis rodo daugybė votų – padėkos ženklų, liudijančių patirtus išgijimus ir išklausytas maldas, kuriuos galite išvysti bazilikoje, pagrindinio altoriaus šonuose. Jau iki 1677 jų buvo surinkta tiek daug, jog iš jų nukaldinti Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo aptaisai.

Verta dėmesio ir Ligonių Sveikatos titulą turinti mažutė koplytėlė, slypinti bazilikos pašonėje. Pravėrę sunkias senovines altoriaus dešinėje pusėje esančias medines duris patenkame tarsi į Marijos glėbį. Čia, tyloje, priešais istorinį nuo 1770 metų išlikusį Marijos, Ligonių Sveikatos, altorių širdies užuovėją atranda kiekvienas, išdrįstantis ja pasitikėti ir atveriantis savo gyvenimą Dievui. Altoriaus šonus taip pat puošia šimtai votų. Paskutinio voto klebonas Erastas Murauskas, sako, dar nespėjęs pakabinti – šis gautas šiais metais.

Linos Urbonienės nuotrauka
Linos Urbonienės nuotrauka

Dievas yra gyvas ir trokšta santykio

Ką liudija tokia daugybė stebuklų? Kad Dievas yra gyvas ir Jis yra arti žmogaus. Jis pažįsta kiekvieną širdį ir trokšta suteikti viską, ko ji su pasitikėjimu prašo – išlaisvinimą, išgydymą, atleidimą. Ypatingu būdu jis išsirinkęs pačią Šiluvą – tai pirmoji Mergelės Marijos apsireiškimo vieta Europoje, tad per jos užtarimą gautų malonių gausa nesuskaičiuojama jau penketą amžių.

Kodėl tad ne visi patiria išgydymą? Nes Dievas žmogui palikęs visiškai laisvą valią. Savo valia žmogus turi pasirinkti Kūrėją – atsižadėti blogio, jo įtakos, pasiryžti gyventi teisingą gyvenimą. Labai svarbu turėti ir palaikyti santykį su Juo, juk Dievas ne „Coca-Colos“ automatas. Čia neveikia dėsnis „aš tau, Dieve, 20 eurų, o tu man koją pagydyk“. Kai žmogus žengia žingsnį link Dievo savo širdyje, šis žengia dešimtį ir dar daugiau.

Linos Urbonienės nuotrauka

Ligonių dienos programa

Ligonių dienų programa leidžia atvykusiems piligrimams visą dieną jiems patogiu metu jungtis į maldą ir kurti tą santykį. Nuo 11.30 Švč. Mergelės užtarimo prašoma rožinio maldoje, 12.00 švenčiamos šv. Mišios visų sergančiųjų ir juos užtariančiųjų intencijomis, po kurių kunigai kiekvienam teikia asmeninį palaiminimą. Po šv. Mišių Ligonių Sveikatos koplytėlėje kiekvieną asmeninei maldai tyloje kviečia Švenčiausiame Sakramente save palikęs Jėzus. 15.00 Dievo gailestingumui visus prašančius užtarimo pavedame melsdamiesi Gailestingumo vainikėlį. O po jo per Šiluvos šilą, pradėdami nuo 2 km už Šiluvos esančioje miško aikštelės, keliaujame Kryžiaus kelią. Jėzaus kančios apmąstyme kiekvieno sergančiojo kančią aukodami tam, kuris nugalėjo mirtį, nuodėmę ir kiekvieną skausmą.

Vasaros sezono metu (gegužės-rugpjūčio mėn.) programa tęsiasi iki vėlyvo vakaro. 17.00 vyksta rožinio malda Šiluvos aikštėje einant rožinio slėpinių stotis. 18.00 – vakarinės šv. Mišios, o po jų – Vidinio išgydymo pamaldos. Pamaldoms vadovauja kunigai egzorcistai, vidinio išgydymo tarnystėje tarnaujanti sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ už atvykusius meldžiasi asmenine užtarimo malda, dažnai atvyksta misionieriai iš užsienio šalių.

Kita Ligonių diena Šiluvoje vyks gegužės 31 dieną, prasidės ir vakaro pamaldos.

Šiluvos šventovės informacija