Kauno arkivyskupijos kurijos nuotrauka

Švenčiant Latvijos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo šventę, gegužės 4 dieną Rygoje buvo įšventintas vyskupas Andris Kravalis. Iškilmėse dalyvavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, be kita ko, padėkojęs naujai įšventintam Latvijos vyskupui už palaimintojo Teofiliaus šventumo garso sklaidą mūsų kaimyninėje šalyje.

Katolis.lv nuotrauka

Vysk. Andris Kravalis gimė 1967 m. Gulbenės parapijoje, studijavo muziką Rezeknėje. 1989 metais įstojo į Rygos kunigų seminariją, teologijos studijas gilino Prancūzijoje (Notre Dame de Vie) ir ten įgijo teologijos licenciato laipsnį. Kunigu buvo įšventintas 1999 metais ir tarnavo įvairiose Rygos arkivyskupijos parapijose. Nuo 2011 metų ėjo Rygos arkivyskupo generalvikaro pareigas. Kilęs iš Latgalijos regiono, kuriame 1900–1910 metais tarnavo Teofilius Matulionis, vysk. Andris labai aktyviai įsijungė į pal. Teofiliaus šventumo sklaidą Latvijoje.

Apeigoms vadovavo ir pagrindinis konsekratorius buvo Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignevas Stankevičius. Dalyvavo Rygos arkivyskupas emeritas kardinolas Jānis Pujatsas, buvęs apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Pedro López Quintana, visi Latvijos vyskupai, Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius, vyskupas iš Prancūzijos bei gausus būrys kunigų.

Liturginė procesija konsekracijos apeigoms rengėsi Rygos Šv. Jokūbo katalikų katedroje (Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle) ir per senamiestį ėjo link Rygos liuteronų katedros (Rīgas Doma baznīca), kurioje vyko konsekracijos pamaldos. Liturginėje procesijoje vyskupą nominatą lydėjo du jo broliai – kunigai, Šventojo Rašto skaitinį liturgijoje skaitė vyskupo Andriaus sesuo.

Kauno arkivyskupijos kurijos nuotrauka

Homilijoje Rygos arkivyskupas kalbėjo apie stipraus tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu svarbą. Anot arkivyskupo, „mes pasikliaujame Dievo žodžiu, kuris yra nekintantis ir stabilus. Tačiau tai nereiškia sustabarėjimo. Evangelijoje pagal Joną Dievo pažinimas palyginamas su kasyklomis, kuriose besidarbuodami atrandame naujų lobių“. Arkivyskupas palinkėjo vyskupui Andriui kasdieną atrasti tikėjimą vis iš naujo.

Po šv. Mišių minint Latvijos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną buvo giedamas Latvijos nacionalinis himnas. Po to padėkos žodį tarė naujai įšventintas vyskupas A. Kravalis ir pakvietė visus į agapę katedros vidiniame kiemelyje. Agapėje vysk. A. Jurevičius įteikė vysk. Andriui su palaimintuoju Teofiliumi susijusią atminimo dovaną ir padėkojo už visokeriopą pagalbą skleidžiant šio palaimintojo asmenybės ir šventumo garsą Latvijoje.

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus informacija

Kauno arkivyskupijos kurijos nuotrauka