Pixabay nuotrauka

Gegužės 13 – 17 d. Kauno arkivyskupijoje pirmą kartą rengiama „Pašaukimų savaitė“. Kiekvieną savaitės dieną vyks įvairūs renginiai, skirti ne tik susipažinti su įvairiais pašaukimais, bet ir kelti sau klausimą: ar šiandien išgyvenu savo autentišką pašaukimą?

Pirmadienį tikintieji kviečiami tradicinei 13 mėnesio dienos piligrimystei į Šiluvą melstis Švč. Mergelei Marijai. Pagrindinės Šv. Mišios bazilikoje vyks 12 val., valanda anksčiau prasidės Rožinio malda. Gegužės mėnesį ypatingas dėmesys skiriamas maldai už pašaukimus.

Gegužės 14 d. (antradienį), VDU akademinė sielovada kviečia Kauno studentus dalyvauti diskusijoje „Kai užaugsiu būsiu… laimingas?”, Vytauto Didžiojo universitete (K. Donelaičio g. 52, 322 auditorija). Renginio pradžia – 16 val. Kartu su tėčiais: virtuvės šefu, laidų vedėju Gian Luca Demarco, poetu, publicistu, teatro ir kino režisieriumi, vaikų rašytoju Vytautu V. Landsbergiu, bei specialiąja pedagoge, „DIRFloortime“ modelio specialiste ir mama Paulina Kuraitiene kalbėsime apie savojo, autentiško pašaukimo ieškojimus ir atradimus. Diskusiją moderuos kun. Vincentas Lizdenis.

Gehužės 15 d. (trečiadienį), 17.30 val., Kauno kunigų seminarija atveria vartus jaunimui ir kviečia į pašaukimų šventę #sugedovartai. Seminarijos kieme vyksiančiame renginys prasidės nuo ekskursijos, kurią ves seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Nuo 18 val. susirinkusieji bus kviečiami įvairiems žaidimams ir užduotims, klausysis liudijimų, koncerto, vaišinsis garsiaisiais seminarijos kepsninės patiekalais ir gira.

Pasaulinės šeimos dienos proga ypatingas dėmesys skiriamas šeimoms. Gegužės 16 d. (ketvirtadienį), 18 val. Kauno arkivyskupijos salėje (Papilio g. 5), vyks susitikimas tėvams „Įkvepianti tėvystė: kaip palydėti vaiką į jo pašaukimą?”. Kalbėsime apie atžalų palydėjimą, jų lūkesčius bei pagalbą atrandant gyvenimo kelią. Susitikime dalyvaus socialinių mokslų daktarė Nijolė Liobikienė, penkių vaikų tėvai Rasa ir Vitalis Lizdeniai bei kun. Gabrielius Satkauskas.

Pašaukimų savaitė bus užbaigta maldos vakaru gegužės 17 d. (penktadienį) Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. 18 val. bus švenčiamos šv. Mišios, meldžiantis už ieškančius pašaukimo ir už išgyvenančius krizes. Po Eucharistijos vyks Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas, bus galima prieiti išpažinties arba pasikalbėti su kunigu.

Pašaukimų savaitę organizuoja Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovada, Kauno arkivyskupijos šeimos centras, Kauno arkivyskupijos jaunimo centras, VDU akademinė sielovada, Kauno kunigų seminarija.

Daugiau informacijos: www.kaunoarkivyskupija.lt

Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovados informacija