twitter nuotrauka

Plocke, vidurio Lenkijos mieste, policija sulaikė 51-erių metų moterį, kaltinamą religinio atvaizdo išniekinimu. Balandžio 27-osios naktį po visą miestą pasklido Čenstakavos Dievo Motinos atvaizdo su vaivorykštės spalvų, simbolizuojančių LGBT judėjimą, aureole plakatai. Jie užklijuoti ant sienų, šiukšliadėžių, kilnojamų tualetų.

Policijai laikinai suėmus Elżbietą Podleśną, sostinėje Varšuvoje antradienį piketavo žmogaus teisių gynėjai ir valdančiųjų kritikai. Lenkijos viešojoje erdvėje diskutuojama apie saviraiškos laisvę ir religinių įsitikinimų įžeidimą. Pati E. Podleśna teigia, kad tai nebuvo išpuolis prieš religiją ar tikėjimą, nes negalima užpulti paprasčiausiai panaudojant paveikslą. 

Gegužės 7-osios naktį Marijos su vaivorykštės spalvų aureole plakatai iškabinti ir Varšuvoje ant šv. Faustinos šventovės ir Gailestingumo seserų vienuolyno sienų. Po šio incidento Lenkijos vyskupų konferencijos atstovas spaudai paprašė tikinčiųjų melstis, atsilyginant Dievo Motinai už jos atvaizdo profanaciją. 

Čenstakavos Juodoji Madona yra Lenkijoje ypatingą pamaldumą bei pagarbą įgijusi bizantinė ikona. Jasna Guros vienuolynas, kuriame atvaizdas gerbiamas, yra viena populiariausių piligrimystės vietų Lenkijoje. 1655 m., atlaikius 40 dienų trukusią gausesnių švedų pajėgų, nesugebėjusių paimti vienuolyno, apsiaustį, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaišktis Jonas Kazimieras Vaza paaukojo Lenkiją Mergelei Marijai. Čenstakavos Dievo Motinos atvaizdas buvo vainikuota popiežiaus karūnomis. Ikona gerbiama tiek katalikų, tiek stačiatikių. Savo svarba atvaizdas prilygsta Vilniaus Aušros Vartų Marijai.

Religinių jausmų įžeidimas Lenkijoje laikomas nusikaltimu. Jei kaltinimai bus patvirtinti, moteriai gresia laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Išpuolis Lenkijoje susilaukė viešo politikų pasipiktinimo. Lenkijos vidaus reikalų ministras Joachimas Brudzinskis pavadino plakatus „kultūriniu barbariškumu“ ir pareiškė, kad „pasakų sekimas apie laisvę ir 'toleranciją' nesuteikia teisės tyčiotis iš tikinčiųjų jausmų“.

Parengta pagal užsienio spaudą