Kun. Juozas Zdebskis greta sovietų valdžios aktyvistų nuversto ir sudeginto kryžiaus. Apie 1982–1983 m. Genocid.lt nuotrauka

Juozas Zdebskis gimė 1929 m. gegužės 10 d. Krosnos parapijoje. Mokykloje buvo tylus, užsisklendęs, tačiau stropus moksleivis. Pasirinko kunigo kelią ir 1952 m. rugsėjo 21 d. gavo kunigystės šventimus. Sovietams uždraudus tikybos pamokas, kun. Juozas subūrė pogrindinį tikinčio jaunimo būrelį, pats jam vadovavo. Kunigaujant už vaikų katechezę nuteistas metams kalėjimo. Bausmę atliko tarp kriminalinių nusikaltėlių. Negavęs sovietų valdžios leidimo dirbti parapijoje, kun. Juozas Prienuose melioracijoje kasė griovius. Paskui vėl vieniems metams nuteistas už tą patį „nusikaltimą“.

Kunigas Juozas gyveno nuolat keliaudamas: važinėdavo po Lietuvą rinkdamas protesto parašus, lankydavo katalikus Rusijoje, Kazachstane ir kt., taip pat kareivius, politinius kalinius. Jis sakydavo: „Kai aš iš meilės išeinu iš krantų, tai aš jau nebeturiu parapijos ribų. Visi mano parapija, visi – mano.“ Vėliau kun. Juozas pradėjo naują iniciatyvą – uždaras rekolekcijas. Jas vesdavo jaunimui, inteligentams, kunigams ir seserims vienuolėms. Buvo labai jautrus ir pastabus nuodėmklausys, puikus dvasios tėvas. 1978 m. drauge su kitais kunigais įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti komitetą, platino pogrindinę katalikišką spaudą.

Katalikų teisių gynimo komiteto nariai: iš kairės kun. S. Tamkevičius, kun. V. Vėlavičius, kun. J. Zdebskis, kun. A. Svarinskas, kun. J. Kauneckas. Arkivysk. S.Tamkevičiaus asmeninio archyvo nuotrauka

Kunigas Juozas stengėsi dėl kitų, kitus rėmė, o pats gyveno labai kukliai. Kai žuvo avarijoje, draugai nerado įkapėms tinkamų batų, o užrakintuose stalčiuose tebuvo Lietuvos laukų akmenėliai.

Jį persekioti buvo užverbuota 115 saugumiečių, šie iš viso pateikė 465 agentūrinius pranešimus! Kun. J. Zdebskio sekimo byla – 8 tomai, iš viso 2040 puslapių. Jam teko iškęsti persekiojimus, kankinimus, mušimą ir šmeižtus; namuose buvo atliekamos kratos, paliekamos pasiklausymo blakės, klausomasi telefono pokalbių, sekamas automobilis, specialiai sudaromos avarinės situacijos. 1980 m. spalio 3 d. prieš kunigą Juozą buvo panaudota speciali cheminė priemonė – apipurkštos automobilio sėdynės, jis patyrė II–III laipsnio kūno nudegimus, pakenkta vidaus organams. Vos liko gyvas. Žuvo automobilio ir sunkvežimio susidūrimo avarijoje 1986 m. vasario 5 d.

Aš eisiu į teismą paprastas, tylus, santūriai laikydamasis. Teprisimena man tylus, romus Jėzaus vaizdas, kai jis į teismą ėjo. Tegul Dievas saugo, kad teisėjai nepastebėtų manyje neapykantos... Ir kad aš pajėgčiau prieš juos atsistoti kaip Apaštalai tada prieš Aukščiausią žydų teismą, kai drįso pasakyti: „Dievo reikia labiau klausyti kaip žmonių.“ Juk tai malonė ne man vienam, bet mano draugams, tautai. (...) Juk už tai meldžiasi mano matomi ir nematomi draugai...“

Kun. Juozas Zdebskis