Jėzus žydams pasakė: 
    „Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš 
mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena“.

Skaitiniai ABC (516)

Apd 13, 14. 43–52: Štai mes kreipiamės į pagonis

Ps 100, 2. 3. 5. P.: Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys. / Aleliuja.

Apr 7, 9. 14b–17: Avinėlis juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių


Sekmadienio homilijos autorius - kun. Algimantas Gudaitis SJ

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai