Gedimino Kajėno nuotrauka
Gegužė – mėnuo, kada labiausiai gręžiamės į Dievo Motiną. Tai laikas, kai padaugėja besimeldžiančiųjų Rožinio malda, namuose ir bažnyčiose kalbama Marijos litanija, dažnėja piligrimystės į jos šventoves, jaučiame stipresnį poreikį kreiptis į Mergelę Mariją malda. Ypatingą dėmesį Mergelei Marijai šiomis dienomis išreiškiame gėlėmis ir liaudies pamaldumo papročiais. Kaip susiklostė ši tradicija?

Rožinis gimė viduramžiais. Kastilijos karalius Alfonsas X, vadinamas  išmintinguoju, 1100 m. rašytame tekste apibūdina Mariją kaip „Rožių rožę, gėlių gėlę, išrinktąją tarp moterų, šventųjų šviesą“. Vėliau palaimintasis dominikonas Henrikas Susas, vokiečių mistikas, gyvenęs tarp 1295 ir 1366 m. kreipėsi į Mariją: „Būk palaiminta gimstanti aušra, virš visų kūrinių, tebūna palaiminta tavo veido gėlių, raudonųjų rožių pieva, papuošta  amžinosios išminties rože!“

Šv. Pilypas Neris Guido Reni tapytame paveiksle (XVIIa.)

Pirmosios pamaldžios praktikos susiję su gegužės mėnesiu atsirado šešioliktajame amžiuje. Su tuo siejamas šv. Pilypas Neris, kuris Romoje mokė jaunimą apipinti gėlėmis Dievo Motinos atvaizdą, giedoti jai giesmes. O 1677 m. Italijos Fiesolės mieste suburta brolija, vadinta „Comunella“, kuri gegužės mėnesį giedodavo giesmes Mergelei Marijai. Giesmės pradėtos giedoti gegužės pirmąją dieną, vėliau prijungti sekmadieniai ir galiausiai visos dienos. Tai buvo paprasti ritualai, apipinti maldomis, litanijomis, išpuošiant gėlėmis Marijos statulas.

Cathopic.com nuotrauka

Tačiau „oficialiai“ gegužės mėnesį kaip Marijos mėnesį nurodė jėzuitas Annibale Dionisi, kuris 1725 m. Parmoje išleido knygelę „Marijos mėnuo, ar tebūna gegužės mėnuo pašvęstas Marijai, praktikuojant įvairias dorybių gėleles, jai atsidavusių tikinčiųjų pasiaukojamus“. Naujiena – kvietimas melstis, praktikuoti pamaldumą įprastose kasdienėse vietose, nebūtinai bažnyčioje, taip pašventinant tas vietas ir mūsų veiksmus.

Vėliau pamaldumas Marijai augo paskelbus Nekaltojo Prasidėjimo Dogmą (1854 m.), jį puoselėjo Mergelei Marijai atsidavę šventieji tokie kaip Jonas Bosko, skatino popiežiai. Enciklikoje „Mense Maio“, paskelbtoje 1965 m. balandžio 29 d., popiežius Paulius VI nurodo gegužę kaip mėnesį, kurio metu šventovėse ir namuose dar karščiau ir švelniau iš krikščionių širdžių kyla garbinimas Mergelei Marijai. 

Nekaltasis Prasidėjimas. Bartolome Esteban Murillo, 1678. Wikipedia iliustracija