Linos Rapalavičiūtės nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką aš jums sakau.

Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų.

Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

Skaitiniai Š (82)

Apd 1, 15–17. 20–26: Burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskirtas prie vienuolikos apaštalų

Ps 113, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8. P.: Viešpats jį pasodino šalia tautos didžiūnų.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Apaštalas Motiejus nebuvo Jėzaus išrinktas ir paskirtas, jam apaštalo tarnystė teko po Judo išdavystės ir mirties. Todėl pirmiausia iškyla apaštalo Judo drama: jis buvo išrinktas ir paskirtas, mylėjo Jėzų ir kartu su kitais apaštalais juo sekė, dalinosi savo gyvenimu, tačiau to neužteko, kad išliktų ištikimas iki galo.

Pasirodo, kad nepakanka vieną kartą atitikti aukštus kriterijus, būti labai garbingai paskirtam, bet reikia visada budėti, kad išliktum ištikimas žmogiškajam ir krikščioniškam pašaukimui, visada budėti, kad siekiais ir mintimis būtum su Kristumi.

Judas atsiskyrė nuo Kristaus ir Jo steigiamos Bažnyčios, tačiau jo padaryta žala nesustabdė Dievo darbo, netgi tarsi padėjo įvykti tiems dalykams, kurie seniai buvo išpranašauti. Žmonių nesėkmės, nuodėmės, net sąmoningos kliūtys negali nei pakeisti, nei sustabdyti Dievo planų, todėl visada laimi tie, kurie pasirenka Viešpaties kelią, o jam besipriešinantieji – pražūva. Pasitraukus vienam apaštalui, į jo vietą stojo kitas.

Apaštalo tarnystė buvo pasiūlyta „vienam iš vyrų“. Motiejui ji teko nelauktai ir netikėtai, netgi atsitiktinai, burtų keliu. Tas, kuris yra su Viešpačiu, visada kviečiamas ne vien būti prie Jo, bet įsitraukti į Jo darbus, su Kristumi vykdyti Jo misiją. Motiejus priėmė šią misiją ir pašventė jai visą likusį savo gyvenimą. Mes, kurie buriamės aplink Kristų, taip pat esame pasirengę jungtis prie Jo misijos, budime kasdienybėje, bet esame pasirengę priimti ir ypatingus iššūkius.

Bernardinai.lt 

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai