Vatican News nuotrauka

Popiežius nurodė leisti rengti piligrimystes į Medžiugorję, tačiau Šventasis Sostas kviečia nekurti doktrininio sąmyšio, kad nesusidarytų įspūdis, jog leidimas rengti piligrimystes savaime tolygus apsireiškimų pripažinimui.

Šventojo Sosto spaudos salės l.e.p. direktorius Gisotti komunikate priminė, kad Bažnyčia ligi šiol nepatvirtino vadinamųjų Medžiugorjės Marijos apsireiškimų. „Juos Bažnyčia dar turi ištirti“, – sakoma oficialiame komunikate, kuriame prašoma nekurti įspūdžio, kad „piligrimystės patvirtina apsireiškimus“.

Todėl piligrimystėse vengtina kurti sąmyšį ar dviprasmybę doktrininiu aspektu. Tai liečia ir visus ganytojus, ketinančius vyti į Medžiugorję ir planuojančius ten celebruoti ar koncelebruoti, paprastose ar iškilmingose apeigose.