pexels.com nuotr.

„Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: 'Einu jums vietos paruošti!?' Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią“. 
    Tomas jam sako:„Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią?“ 
    Jėzus jam sako:„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“. 
  

Skaitiniai KV (254)

Apd 13, 26–33: Pažadą Dievas įvykdė, prikeldamas Jėzų

Ps 2, 6–7. 8–9. 10–11. P.: Tu mano Sūnus, pagimdęs esu tave šiandien. / Aleliuja.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Jėzus kalba, kad eina pas Tėvą saviesiems vietos paruošti, kad jiems ten yra parengtos buveinės, kur jie yra kviečiami. Kur eiti? – Pas Jėzų, į Jo gyvenimą, eiti žemėje Jo keliais, nes Jis pats yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai egzistencinis klausimas, į kurį atsakoma pačiu buvimu, ir tas atsakymas nėra baigtinis ar vienkartinis.

Jėzus įžengė į dangų ir sėdi Tėvo dešinėje, kaip Dievo ir Žmogaus Sūnus. Atsisėsdamas Dievo dešinėje kaip Žmogaus Sūnus, Jis ten parengė buveinę žmogui, todėl ir mes ten turime vietą. Visi, kurie yra Kristuje, Tėvo garbėje turi jiems parengtą vietą, gali ten susirinkti kaip į savo namus.

Jėzus yra Bažnyčioje ir pats yra Bažnyčia, nes yra jos galva. Todėl būti Bažnyčioje reiškia su Juo turėti vietą dangaus Tėvo dešinėje ir būti išganytam. Taip galima suprasti žodžius „Be Bažnyčios nėra išganymo.“ Būtent Bažnyčioje, apvalyti Krikštu ir gaivinami kitais sakramentais, glaudžiausiai susivienijame su Kristumi ir viskas, kas yra Jo, yra ir mūsų.

Buvimas Bažnyčioje yra kaip kelias ir gyvenimas, kaip nuolatinis Dievo kvietimas ir žmogaus atsakymas.

Bažnyčia – tai buvimas su Kristumi, ėjimas Jo keliu. Realizuodamas save (o ne įsiregistravęs) kaip Bažnyčios narys, krikščionis kartu su Jėzumi meldžiasi, aukojasi, sėda su nusidėjėliais prie vieno stalo, ne kad su jais prasigertų arba jų nuodėmes pateisintų, o kad prabiltų apie Dievo meilę ir padėtų Jį pamilti, patrauktų ir juos eiti Kristaus keliu.

Todėl Kristus yra ir kelias, ir gyvenimas, jo sekėjo kasdiena ir nuolatinis klausimas, į kurį kiekvieną valandą reikia atsakyti. Buvimas Bažnyčioje yra kaip kelias ir gyvenimas, kaip nuolatinis Dievo kvietimas ir žmogaus atsakymas.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai