Judui pasišalinus, Jėzus prabilo: 
    „Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bematant jį pašlovins. 
    Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite eiti... Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.

Skaitiniai ABC (518)

Apd 14, 21b–27: Jie apsakė bendruomenei, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos

Ps 145, 8–9. 10–11. 12–13ab. P.: Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. / Aleliuja

Apr 21, 1–5a: Dievas nušluosto kiekvieną ašarą nuo jų akių


Sekmadienio homilijos autorius - mons. Kęstutis Latoža

 

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai