Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Šalnos rajono štabo nariai su Aušrelės būrio partizanais. Iš dešinės: 1. Aušrelės būrio partizanė Vladislava Rudienė (pažymėta Nr. 1), 3. Aušrelės būrio partizanė Genovaitė Rudytė (pažymėta Nr. 3). Tauragės aps., Batakių vls. 1949 m. / LVA nuotrauka

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą apie moterų dalyvavimą 1944–1953 m. partizaniniame kare Lietuvoje. Nors dauguma partizanų buvo vyrai, tačiau laisvės kovose aktyviai dalyvavo ir moterys. Jos užėmė svarbias pareigas partizanų karinėse struktūrose: rūpinosi spauda, buvo atsakingos už žvalgybinės informacijos rinkimą, tvarkė ūkio reikalus, finansus, dalyvaudavo karinėse operacijose. Daug merginų ir moterų tapo partizanų talkininkėmis: ryšininkėmis ir rėmėjomis. Moterys partizanės, kaip ir vyrai, patyrė visus partizaninio karo sunkumus ir žiaurumus: areštus, kankinimus, kalinimą lageriuose ir tremtį.

Tauro apygardos Geležinio vilko rinktinės partizanė Albina Bunevičiūtė-Aušrelė. LVA nuotrauka

Laisvės kovų istorijoje jos paliko įspūdingų drąsos, ištvermės ir pasiaukojimo pavyzdžių. 1990 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, daug didvyriškumu ir žygdarbiais ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę pasižymėjusių moterų partizanių, įvertinant jų nuopelnus, buvo apdovanotos  Lietuvos  valstybės apdovanojimais – Vyčio Kryžiaus ordinais, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais ir kt.

Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės partizanai: Zuzana Montvidaitė-Darkšienė-Eglaitė ir Domas Elekna-Klevas. 1950 m. LVA nuotrauka.
Karaliaus Mindaugo srities vadas Antanas Slučka-Šarūnas ir jo žmona Karaliaus Mindaugo srities štabo partizanė Joana Railaitė-Vincukas. LVA nuotrauka.
Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Mauzerio būrio partizanė Rozalija Trečiokaitė-Rožė ir Algimanto apygardos Šarūno rinktinės vadas Stasys Gimbutis-Tarzanas. 1949 m. LVA nuotrauka.
Tauro apygardos Vytauto rinktinės 43-osios kuopos partizanai Petronė Lasavickienė-Gegužė, Pašvaistė ir Antanas Šliaužys-Dagilėlis. 1948 m. LVA nuotrauka.

Kviečiame apžiūrėti visą virtualią parodą čia.

Parengta pagal archyvai.lt