Gegužės 26 dieną Vilniuje pristatomas Nacionalinis M. K. Čiurlionio kelias. Visą Lietuvą nuo Varėnos iki Palangos apjuosiantis maršrutas Vilniuje bus įprasmintas visą dieną truksiančiais renginiais, o dienos kulminacija taps koncertas Vilniaus rotušėje, kuriame Valstybinis Vilniaus kvartetas, Čiurlionio namų choras, vadovaujamas dirigento Mantvydo Drūlios, ir pianistai Sonata bei Rokas Zubovai pristatys programą „Čiurlionis modernėjančioje Lietuvoje“.

Apsisprendęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai, M. K. Čiurlionis visa savo esybe įsitraukia į gimstantį lietuvišką judėjimą, yra išrenkamas Lietuvių dailės draugijos valdybos nariu, atvyksta gyventi į Vilnių.

„Jeigu trokštame savo kultūros, tai skubėkime prie jos visomis jėgomis, išsirinkdami geriausius takus. Jeigu trokštame savo muzikos, tai tegul dirba kiekvienas, kam yra suteikta gaminimo galybė, o savo darbo vaisiais tegu su broliais pasidalija“, – rašo jis straipsnyje skelbdamas Dailės draugijos muzikos konkursą lietuvių kompozitoriams.

Visiškai atsidavęs tautos žadinimo darbui, nepaliaujamai tikintis Lietuvos rytojumi, M. K. Čiurlionis mintyse ir svajonėse mato ateities Lietuvą: kūrybingą, kultūringą, šviesią, dvasingą; mylinčią ir puoselėjančią savo senąją sodžiaus kultūrą ir nuolat einančią modernėjimo linkme.

Koncerto Vilniaus rotušėje metu bus pristatyti pagrindiniai Nacionalinio M. K. Čiurlionio kelio akcentai, o koncerto programa nuties simbolinę arką nuo M. K. Čiurlionio Vilniuje sukurtų chorinių ir fortepijoninių kūrinių pirmyn į modernėjančią Lietuvą, iki šiol gyvenančią Čiurlionio asmenybės, jo kūrybos ir minčių šviesoje.

Renginys nemokamas.

Atlikėjai: Vilniaus styginių kvartetas: Dalia Dedinskaitė (smuikas), Artūras Šilalė (smuikas), Girdutis Jakaitis (altas), Augustinas Vasiliauskas (violončelė), M. K. Čiurlionio namų choras, vadovaujamas dirigento Mantvydo Drūlios, ir pianistai Sonata Devekytė-Zubovienė bei Rokas Zubovas.

Programoje – M. K. Čiurlionio, K. V. Banaičio, J. Gruodžio, Vl. Jakubėno, V. Bacevičiaus, V. Barkausko ir D. Zakaro kūriniai.

M. K. Čiurlionio namų informacija