pixabay.com nuotr.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 

„Jei pasaulis jūsų nekęs, tai žinokite – jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jus, kaip savuosius. Kadangi jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. 

Atsiminkite mano žodžius, kuriuos esu jums pasakęs: „Tarnas ne didesnis už šeimininką!“ Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios; jeigu laikėsi mano žodžio, laikysis ir jūsų. Ir visa tai jums darys dėl manęs, nes jie nepažįsta to, kuris yra mane siuntęs“. 

Skaitiniai KV (270)

Apd 16, 1–10: Ateik į Makedoniją ir padėk mums!

Ps 100, 2. 3. 5. P.: Visos šalys, džiūgaukit Dievui. / Aleliuja.


Komentaro autorius - kun. Nerijus Pipiras

Ką reiškia būti Jėzaus mokiniu? Į šį klausimą, ko gero, kiekvienas amžius duoda skirtingą atsakymą.

Mokiniai pajuto, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu, Jo sekėju po Prisikėlimo. Kai kalbėjo, kai įtikėjusiųjų skaičius augo. Ir ypač tada, kai susidūrė su problemomis, persekiojimais, nesupratimu. Kai pajudino pasaulio žaizdą.

Kitokie iššūkiai krikščionis pasitiko, kai reikėjo rinktis tarp karalysčių, norų, politikos, valdžios. Krikščionių buvo ir universitetuose, ir pirkelėse. Jie liudijo tikėjimą už kalėjimo sienų, koncentracijos stovyklose ar dujų kameroje.

Ir šiandien tikras krikščionis turi nebijoti iššūkių bei kryžiaus. Šiandienis kryžius labai subtilus ir rafinuotas. Tačiau net ir čia, kur daug pasiūlos ir patogumo, reikia būti ta tikra, nepasaldinta ir neatskiesta druska. Reikia nebijoti nesupratimo ir opozicijos.

Kaip sako šios dienos evangelija, oponavimo ir diskusinių klausimų pirmiausia susilaukia Dievas. Dievas, kuris kalba ir nepaliauja kalbėjęs laikmečio žmonių lūpomis.

Kartu šios dienos evangelijoje nusakoma ir užduotis kiekvienam krikščioniui: laikytis žodžio ir liudyti Tą, kurio ir šiais laikais yra ne tiek mažai nepažįstančių.

Šiandien viską atiduokime šeimininkui. Juk pasauliui nešame ir liudijame tik Jo mintį, Jo žodį, Jo svajonę. Ir jei kas šito nesupranta, tai pirmiausia juk šeimininko nesupranta. O mes nepaliaukime ėję, buvę autentiška ir bekompromise šiam amžiui druska.

Bernardinai.lt

 

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai