Skyler Gerald/Unsplash nuotrauka

Šiame kurse svarstysime klausimą, kuris krikščionims rūpėjo nuo pat pirmųjų amžių: kas yra Jėzus Kristus? Drauge sieksime pažinti, ką apie tai sako Apreiškimas ir Bažnyčios Tradicija, kaip šių laikų teologija mąsto apie Kristaus asmenį ir Jo atneštą išganymą ir kt.

Renginio tema: Kristologijos įvadas  „Kristus: vakar, šiandien, dabar“ Dr. Ligita Ryliškytė (Bostonas, JAV).

Studijų forma – paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas su tekstu, meditacijų su Šventuoju Raštu praktika. 

Apie lektorę: Ligita Ryliškytė SJE yra jėzuitų universiteto Boston College sistematinės teologijos doktorantė bei dėstytoja. Prieš pradėdama teologijos studijas JAV, ses. Ligita daug metų dirbo medicinos bei sielovados srityse Lietuvoje.

Kurso trukmė: 48 val., 5 dienos.
Vieta: Guronių rekolekcijų namai.
Laikas: birželio 25–29 d. (atvykimas 25 d. 9.30 val., išvykimas 29 d. 18 val.)
Kaina: 180 eur.

Šis seminaras yra programos „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai“ dalis. Dalyvauti galima ir atskiruose seminaruose.

Dalyviai gaus Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto neformalaus įvertinimo (kvalifikacijos tobulinimo) pažymėjimus.

Renginio programa

Išsamesnė informacija

Registracija

Renginį organizuoja Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, VDU Katalikų teologijos fakultetas.

Šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ informacija