Arkivyskupas Jurgis Matulaitis. LCVA nuotrauka.

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai Marijampolės Šventojo arkangelo Mykolo bazilikoje 2019 m. liepos 7–14 d.

Programa: 

Liepos 7 d., sekmadienis, Padėkos diena

Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones ir meldžiame jo paskelbimo šventuoju
12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje
13.00 val. – naujų votų sudėjimas prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus, liudijimai apie Palaimintojo užtarimu gautas malones
13.30 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 8 d., pirmadienis. Alytaus dekanato diena, Visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena. Meldžiamės už Caritas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius, socialinius darbuotojus ir savanorius, Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus.
11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje
(Liepos 9–12 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos 8 d.)

Liepos 9 d., antradienis. Aleksoto ir Prienų dekanatų diena, katalikiškų judėjimų bei bendruomenių diena. Meldžiamės už maldos grupių, tikinčiųjų draugijų, bendruomenių ir judėjimų narius.

Liepos 10 d., trečiadienis. Šakių dekanato diena, Švietimo ir žiniasklaidos darbuotojų diena. Meldžiamės už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus 

Liepos 11 d., ketvirtadienis. Lazdijų dekanato diena, kunigų ir pašvęstųjų diena. Meldžiamės už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius.

Liepos 12 d., penktadienis. Vilkaviškio dekanato diena, ligonių, slaugytojų ir medikų diena. Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir visus ligoniais besirūpinančius.

Kenčiantiems nuo priklausomybių ir jų šeimų nariams:

18.00 val. - šv. Mišios už kenčiančius nuo priklausomybių ir jų šeimos narius
19.00 val. - išgydymo pamaldos

Liepos 13 d., šeštadienis. Marijampolės dekanato diena, šeimų ir jaunimo diena. Meldžiamės už visas šeimas, o ypač už šeimas, įvaikinusias ar globojančias vaikus. 
11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje.
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje iškilmių Vigilija. Meldžiamės už parapijų jaunimo grupių, chorų, vaikų ir jaunimo organizacijų narius ir visus jaunus žmones
20.00 val. – šv. Mišios Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
21.00 val. – Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda
22.00 val. - Žiburių procesija

Liepos 14 d., sekmadienis, pagrindinė iškilmių diena. Meldžiamės už piligrimus iš Lietuvos ir užsienio.
11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. - šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais
13.30 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
14.00 val. – koncertas Marijonų vienuolyno sode
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Sekmadieniais:
• Ryto šv. Mišios Bazilikoje: liepos 7 d. – 8.00, 9.30 ir 11.00 val.; liepos 14 d. – 8.00 ir 9.30 val.
Visomis atlaidų dienomis:
• Vakaro šv. Mišios Bazilikoje 18.00 val.
• Koplyčia Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime atvira maldininkams nuo 10.00 iki 18.00 val.
• Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus Marijonų vienuolyne lankytojų laukia nuo 10.00 iki 17.00 val.