EPA nuotrauka

„Bažnyčios ir Viešpaties vardu prašau jūsų atleisti už jūsų klaidingą diskriminavimą ir atgrasumą, kai žvelgėme į jus Kaino, o ne Abelio žvilgsniu, kai nesugebėjome atpažinti, įvertinti ir apginti jūsų ypatingumo. Kasdien turime rinktis tarp Kaino ir Abelio, rinktis susitaikymo ar keršto kelią. Rinkimės Kristaus kelią, jis nėra lengvas, tačiau nuvedą į taiką“.
 
Sekmadienį po iškilmingų šv. Mišių popiežius Pranciškus aplankė Blažo čigonų bendruomenę, gyvenančią Barbu Lăutaru, seniausiame Blažo kvartale. Popiežiaus susitikimas su Rumunijos čigonais, surengtas naujoje Barbu Lăutaru parapijinėje bažnyčioje Blaže, buvo paskutinis oficialus popiežiaus vizito Rumunijoje programos įvykis prieš atsisveikinimo ceremioniją.

Rumunijos dangiškiesiems globėjams šv. apaštalui Andriejui ir pal. Jonui Suciu dedikuota bažnyčia konsekruota prieš pora savaičių, gegužės 19 dieną. Bažnyčios ir prie jos iškilusio pastoracinio centro kertinį akmenį palaimino kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, 2017 metais.

Blažo graikų apeigų katalikai nuo seno rūpinasi čigonų sielovada ir socialine parama. Vyskupas kankinys Jonas Suciu augo ir gyveno su čigonais, tapęs kunigu rėmė jų bendruomenes, rūpindamasis ypač jaunimo evangelizavimu, skirdamas laiko iškyloms ir sportui su čigonų jaunimu.

EPA nuotrauka

Apsilankiusį popiežių sutiko Albos Julijos kurijos vyskupas, romų šeima ir kelį vaikai, įteikė gėlių puokštę, kurią Pranciškus padėjo prie Marijos ikonos. Šventąjį Tėvą parapijinės bendruomenės vardu pasveikino romų kilmės graikų apeigų katalikų kunigas. Susitikime dalyvavo kelios dešimtys romų tikinčiųjų, šventoriuje Šventąjį Tėvą pasveikinti atvyko keli šimtai bendruomenės narių.

Popiežius nuoširdžiai pasidžiaugė susitikimu su Blažo romais, paragino įsidėmėti tiesą, kurią visi primiršta, jog „Bažnyčioje yra vietos visiems. Jei taip nebūtų, nebūtų Kristaus Bažnyčia“.

Bažnyčia yra susitikimo vieta!. Tai nėra tuščias šūkis, o mūsų, kaip krikščionių, „tapatybės kortelės“ dalis, sakė popiežius. Šventasis Tėvas pripažino, jog jaučia širdį slegiančią naštą – romų patiriamų diskriminavimo, atstūmimo ir žeminimo naštą. Istorija liudija, jog krikščionys ir katalikai nėra svetimi šiam blogiui.

EPA nuotrauka

„Todėl už tai prašau atleisti. Bažnyčios ir Viešpaties vardu prašau jūsų atleisti už jūsų klaidingą diskriminavimą ir atgrasumą, kai žvelgėme į jus Kaino, o ne Abelio žvilgsniu, kai nesugebėjome atpažinti, įvertinti ir apginti jūsų ypatingumo. Kasdien turime rinktis tarp Kaino ir Abelio, rinktis susitaikymo ar keršto kelią. Rinkimės Kristaus kelią, jis nėra lengvas, tačiau nuvedą į taiką. Šis kelias veda per atleidimą. Neleiskime kauptis kartėliui. Blogis neišsprendžia kito blogio, kerštas – patirto neteisingumo“, sakė popiežius.

Pranciškus paragino romų bendruomenę nebijoti dalytis su kitais jiems būdingomis ypatingomis savybėmis – gyvenimo, šeimos, solidarumo, svetingumo, pagalbos, pačių silpniausiųjų bendruomenės narių gynimo, pagarbos senoliams, prašė kurti žmoniškesnį pasaulį ten kur gyvena, eiti kartu su įsipareigojimu, pagrįstu šeimos, darbo ir maldos orumu.