Mykolas Giedraitis, Videniškių bažnyčia. V. Žuko nuotrauka

Šeštadienį, birželio 8-ąją, Krokuvos Švč. M. Marijos bažnyčioje bus aukojamos padėkos Mišios už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. 

Padėkos Mišias Krokuvoje šios savaitės šeštadienį aukos Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Becciu, Lenkijos ir Lietuvos vyskupai. Jų metu bus perskaitytas pernai lapkričio mėnesį popiežiaus paskelbtas Mykolo Giedraičio pripažinimo palaimintuoju aktas. Mišias tiesiogiai transliuos Lenkijos ir Lietuvos televizijos. Transliacijos per LRT televizijos kanalą pradžia – 12 val. Lietuvos laiku.

Lietuvoje iškilmingos padėkos Mišios už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju bus aukojamos po dviejų savaičių šeštadienį, birželio 22-ąją, Videniškių šv. Lauryno parapijos bažnyčioje. 10 val. prasidės katechezė ir giesmės šventoriuje; 12 val. bažnyčioje bus aukojamos Mišios; 14 val. prasidės agapė su šventiniu koncertu.

Mykolas Giedraitis jau kelis šimtmečius buvo vadinamas palaimintuoju, tačiau jo gerbimo tradicija oficialaus patvirtinimo sulaukė tik pernai rudenį. 2018 m. lapkričio 7 d. priėmęs audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Becciu, popiežius Pranciškus leido paskelbti Mykolo Giedraičio pripažinimo palaimintuoju dekretą. Šiuo atveju įvyko ne įprastinė, bet vad. „evipolentinė“ – lygiavertė – beatifikacija. Tai yra, Šventųjų skelbimo kongregacija atliko tyrimą ir patvirtino jau aukščiau susiformavusį kultą.

Daugiau apie šventąjį ir jo beatifikacijos įprasminimą Lietuvoje skaitykite šiuose tekstuose:

„Svarbiausi faktai apie pal. M. Giedraičio beatifikacijos bylą“

„Pal. Mykolas Giedraitis – padrąsinimas intravertams“

„Pal. M. Giedraitį nutapiusi S. Maslauskaitė-Mažylienė: be atributų šventasis neatpažįstamas“

„Tolimi artimi mūsų šventieji“

Taip pat žiūrėkite šį videopasakojimą: