Prieš Sekmines sesė Viktorija videoįraše pasakoja, kad nuo to laiko, kai ant apaštalų nusileido Šventoji Dvasia, krikščionys gauna jos dovanų – išmintį, supratimą, patarimą, tvirtumą, pažinimą, maldingumą, Dievo baimę. Jos reikalingos, kad galėtume gyventi stipriu krikščionišku tikėjimu ir skelbti Jėzų su dvasios galybe. Apie šias septynias dovanas atskirai bus pasakojama kituose filmukuose.

Prisidėkite prie Nukryžiuotojo Kristaus Kongregacijos seserų leidžiamos knygos vaikams. Specialiai tam skirtos sąskaitos numeris LT104010042403365613, gavėjas – Katalikiškas vaikų darželis „Mažutėliams“, įmonės kodas – 302576752, mokėjimo paskirtis – „Knygos leidybai“.

Katalikiško vaikų darželio „Mažutėliams“ informacija