Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti.

Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.

Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje“.

Skaitiniai E1 (139)

2 Kor 3, 4–11: Dievas mus įgalino būti tarnais Naujosios Sandoros – ne raidės, bet Dvasios

Ps 99, 5. 6. 7. 8. 9. P.: Didžiai šventas esi, mūsų Viešpatie Dieve!


Komentaro autorius – kun. Jacekas Paszenda SDB

Gal esame girdėję Heraklio posakį Pantharhei, tai yra ‘viskas juda’, viskas keičiasi, gyvenime nėra pastovumo. Jis buvo teisus. Keičiasi ne tik mūsų gyvenimas, papročiai, tradicijos, technologijos, mokslas, bet ir įstatymas. Keitėsi ir religijos, ir mūsų liturgija ar pasninkų supratimas. Pakeitimai vyksta savaime arba yra žmonių suplanuojami. Reikia pakeisti tai, kas nebetinka. Tiesa, pokyčiai ne visada išeina į gera. Bet į mūsų prigimtį yra įrašytas gebėjimas pakeisti viską, kas neatitinka mūsų poreikių.

Jėzaus asmuo šiame kontekste žydams tampa problema. Žydai, o ypač fariziejai, manė, jog savo elgesiu ir mokymu Jis nori pakeisti Įstatymą bei pranašus, t. y. Žydų teisę bei papročius, nes kartais Jo elgesys išties juos šokiravo.

Jėzus jiems atsako, kad atėjo ne panaikinti, bet įvykdyti. Maža to, pabrėžia, kad nei Įstatymo, nei pranašų keisti negalima. Ir būk čia protingas! Tuo labiau kad krikščionybėje nedaug liko iš judaizmo, o pats judaizmas nėra toks kaip Jėzaus laikais, pavyzdžiui, nebeliko aukų aukojimo, nes Jeruzalės šventykla sugriauta.

Atsakymas į šią abejonę nėra sudėtingas. Tereikia prisiminti Jėzaus argumentus. Iš vienos pusės, Jis grįžta prie šaltinio, ieškodamas esmės, įsakymų pradžios ir dvasios, o iš kitos pusės, smerkia fariziejų veidmainystę, nes tai jie pritaikė ir pakeitė Įstatymą savo naudai ir savo poreikiams. Štai kodėl Jėzaus elgesys, pagal atnaujintą Įstatymo dvasią, juos šokiravo.

Juk Jėzus teigė, kad šabas turi tarnauti žmogui, o ne atvirkščiai. Įstatymo dvasia, Dekalogo dvasia juk yra meilė. Kažkas 10 Dievo Įsakymų apibrėžė kaip didžiausio meilės įsakymo komentarą.

Jėzus nenori pasakyti, kad mums nereikia įstatymų ir kad dėl meilės galima jų atsisakyti. Jis nori mus paraginti gyventi, vadovaujantis Įstatymu, Dievo įsakymais, mylint Dievą ir artimą.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai