S. Benedikta Rollin RA. Gedimino Kajėno nuotrauka

„Mažosios studijos“ laidoje „Kultūra ir religija“ sesuo Benedikta Rollin RA, asumpcionisčių vienuolyno vyresnioji, pasakoja apie Šventąją Dvasią, jos dovanas ir ką tos dovanos reiškia kasdieniame žmogaus gyvenime. 

Meilė yra Dievo specialybė ir Jis šios dovanos niekada neatsižada, apie Šventosios Dvasios veikimą žmoguje sako s. Benedikta. „Kartais sužadėtiniams sakau: jei žmona meldžia „Viešpatie, pakeisk mano vyrą“, jokių šansų, bet jei ji meldžiasi „Viešpatie, padėk man mylėti savo vyrą“, jis pasikeis.“

„Kiekvieną kartą kai nors kiek sąmoningai sakome Tėve mūsų, Šventoji Dvasia yra mūsų malda, bet turime Jai duoti savo kūną (balsą, mintis, dėmesį), kad per mus amžina Jėzaus malda reikštųsi pasaulyje.“ 

Laidą veda Jūratė Kuodytė. Laidos įrašo klausykite čia.