Jėzus bylojo savo mokiniams: 

„Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukite sau lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis.

Kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi, jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa!“

Skaitiniai E1 (156)

2 Kor 11, 18. 21b–30: Neminint viso kito, kasdien esu žmonių apgultas, rūpinuosi visomis bažnyčiomis

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. P.: Dievas gelbi teisiuosius iš visų nelaimių.


Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius (1922–2013)

„Nekraukite sau lobių žemėje, verčiau kraukitės lobį danguje“ 

Žemiški turtai – visi žinome, kas tai yra. Matome ir net galime paliesti blizgančią  sportinę mašiną, elegantišką suknelę, matome didelį namą ir visus kitus patogumus, kuriuos galime nusipirkti už pinigus.. Visi šie dalykai atrodo tokie realūs ir patrauklūs..

Kodėl Jėzus perspėja mus dėl žemiškų lobių, kurie, rodos, padaro žmones laimingus? Atsakymui užtektų dviejų žodžių  - tuoj  praeis. Mes esame sukurti amžinybei, o pasaulio turtai – ne. Trumparegiška pririšti savo širdį prie dalykų, kurie pranyksta.. Amžinai išliks tik dangiškieji lobiai. Dangiškieji lobiai yra tai, ką mes galime patirti jau dabar.  Visiškas atsidavimas Kristui, kiekvienos Jo valiai paaukotos akimirkos, kiekvieno puodelio vandens padavimas ištroškusiam, padėjimas artmui ir kiti panašūs dalykai, jau yra lobis danguje.

Jėzus dar priduria: Kūno  žiburys yra akis“.  Kas mūsų akis užtemdo? Tai visokie įtarimai, pavydas,  apkalbėjimas, savęs garbinimas, garbės ieškojimas. Jėzui „akis“ – tai mūsų dvasinis sąmoningumas, gebėjimas priimti Dievo išmintį. Tikėjimo šviesa mums nušviečia kiekvieną gyvenimo situaciją, padeda įžvelgti giliau, pamatyti ne vien išorinius dalykus. Atverkime savo širdis Dievui, kad  Jis mūsų širdis pripildytų šviesos.. 

Bernardinai.lt archyvas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai