Birželio 21 d. minime šv. Aloyzą Gonzagą (1568-1591).

Jis gimė kovo 9 d. Lombardijoje. Castiglione markizo Ferrante ir Martos Tanos Santena (abu tarnavo Ispanijos karaliui Filipui II) vyriausias sūnus buvo auklėjamas karaliaus dvare ir kariuomenės stovyklose.

Nuo 9 metų paimtas auklėjimui į Florenciją. Būdamas 11 metų Aloyzas mokė katekizmo vargingus Castiglione vaikus, 3 dienas per savaitę pasninkaudavo, praktikuodavo ypatingą asketiškumą ir ilgai melsdavosi. Po ketverius metus trukusio tėvo pasipriešinimo, Aloyzas leido perkelti savo įpėdinystės teisę broliui, o pats 1585 m. tapo jėzuitu. Mirė Romoje maro metu, dirbdamas jėzuitų ligoninėje.
Kanonizuotas 1726 m.
 
Benediktas XIII jį paskelbė jaunų studentų globėju, o popiežius Pijus XI – katalikiškojo jaunimo globėju.
 
„Šventųjų gyvenimai"