Vyrų bendruomenės kvietimas:

„Kai žodį pavagia ir nuvalkioja pasaulio dvasia, kai šio pasaulio galingieji parduoda tiesą dėl valdžios pagundos, kai gėris tampa tik kūniškų malonumų tenkinimu, kai melo dvasia, pasitelkdama baimę perkeičia proto malonę ir sąžinę, kai krauju atpirkta meilė virsta pigia aistra, kai asmens laisvė įspraudžiama į bandos jausmą, kai tiesa virsta stora pinigine, kai grožis nebežino kas yra sukūrimo šviesa... Kas lieka tikra šiame pasauly?!

Viltis mūsų Viešpaties gailestingume! Čia Vilniuje, Kristaus Gailestingumo mieste, malda Gailestingumo Motinos koplyčioje.

Jei esi vyras atsakingas už Lietuvos ateitį, jei esi tėvas, kuriam rūpi kokioje Lietuvoje augs tavo vaikai, jei esi senelis, kuris dar svajoji susikalbėti su anūkais. Ateik, nes abejingumas – tamsos pradžia.“