Naujajame Testamente teigiama, kad taip kaip už gėrio slypi Dievas, taip už pasaulyje esančio blogio slypi velnias. Naujajame Testamente kalbama apie dvasines blogio jėgas ir apie tai, kad pasaulyje vyksta kova tarp gėrio ir blogio jėgų; tarsi dvasinis karas.

Gundymas – dar ne nuodėmė. Visi yra gundomi, Jėzus buvo gundomas. Velnias įperša mums mintį, kurios nederėtų būti – tai tik pagunda. Tuomet jis įžnybia mums iš kitos pusės – „Kaip tu galėjai taip pagalvoti!? Viskas! Tu nusidėjai! O jei jau nusidėjai tai nebesvarbu, ar dar nusidėsi.“ Jis nori mus įtraukti į užburtą ratą, kuris atitraukia mus nuo maldos, nuo santykio su Dievu. Jis nori, kad mes nusidėtume, kad nebegalėtume be nuodėmės gyventi. Jo galutinis tikslas yra mus sunaikinti. Tai labai ryšku narkomanų atveju. Pirmą kartą vartodami heroiną jie negalvoja, kur atsidurs. Demonas niekada nuo pradžių mums nerodo pabaigos, jis tik sako: „Na!  Pirmyn.“

ALFA – tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausiosios Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Daugiau informacijos – Alfa kursų tinklalapyje.