Šv. Mato pašaukimas. Caravaggio (1599–1600 m.)

Iškeliaudamas iš Kafarnaumo, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. 
    Kai jis Mato namuose sėdosi prie vaišių stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai, tai išvydę, ėmė priekaištauti jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ 
Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: 'Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos'. Aš ir atėjau kviesti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“. 

Skaitiniai E1 (187)

Pr 23, 1–4. 19; 24, 1–8. 62–67: Rebeką taip Izaokas pamilo, jog buvo paguostas dėl savo motinos netekimo

Ps 106, 1–2. 3–4a. 4b–5. P.: Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras.


Komentaro autorė – ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Kiekvieną dieną yra pagunda jaustis teisiam, jaustis nusipelniusiam ir vertam Dievo meilės bei palaiminimo. Juk daug mieliau tapatinamės su geraisiais, sveikaisiais negu su nusidėjėliais. Labai giliai daugelio mūsų širdyse yra įsišaknijusi atlygio teologija – samprata, kad už buvimą geram, geresniam nei kiti, turi būti atlyginta. Todėl Jėzaus požiūris ir juo pagrįstas elgesys amžininkams kėlė ne tik nuostabą, bet ir pasipiktinimą – Jis valgė ir bendravo su nusidėjėliais ir neretai ne tik buvo, bet ir rodė švelnumą bei gailestingumą esantiems visuomenės paribiuose.

Samprata, kad esu geresnis, teisesnis už kitą, susijusi su mano vertės ir tikrovės nesuvokimu. Juk mažasis fariziejus manyje pasireiškia būtent tada, kai nesu tikras savimi, savo gerumu, verte ir besąlygiška Dievo meile man – tada kyla poreikis pirmiausia sau įrodyti, kad esu geresnis už kitą. Jėzus kviečia atlygio teologiją keisti malonės teologija – pažinti ir pripažinti, jog kiekvieną dieną esu Dievo mylimas apsčiai, kad Dievas mane myli pirmas, ne dėl mano nuopelnų.

Šiandien Jėzus kviečia kaip apaštalą Matą – kviečia leistis būti pašauktam iš muitinės, iš savo reikalų, leistis būtent šiandien būti apgaubtam meilės. Leistis būti keičiamam meilės – patirti, kad nieko neturiu įrodyti, su niekuo konkuruoti, varžytis – tik leistis į besąlygišką susitikimą su Meile.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai