Kongregacijos steigiamoji konstitucija 1579 m.

Liepos 5 d. minime šv. Antaną Mariją Zakariją (1502-1539).

Antanas Marija Zakarijas (Antonio Maria Zaccaria) gimė Kremonoje, Italijoje, studijavo mediciną Paduvoje.

1528 m. priėmė kunigystės šventimus. 1530 m. Milane prie šv. Barnabo bažnyčios įkūrė šv. Pauliaus Regulinius Klierikus (barnabitai).

1533 m. Jo ordinas gavo popiežiaus Klemenso VII patvirtinimą ir pasišventė Bažnyčios atnaujinimui.

Antanas nepailsdamas dirbo, savo pavyzdžiu laikydamas šv. Paulių, tačiau išsekęs nuo daugybės darbų, mirė sulaukęs vos 37 metų.

Popiežius Leonas XII jį kanonizavo  1897 m.

„Šventųjų gyvenimai“