Evgenios Levin nuotrauka

  Priėjo prie Jėzaus Jono mokiniai ir paklausė: „Kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja?“ Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus. 
    Niekas palaikio drabužio nelopo naujo milo lopu, nes toks lopinys atplėšia drabužio gabalą, ir skylė tik padidėja. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius, ir abeji išsilaiko“. 

Skaitiniai E1 (190)

Pr 27, 1–5. 15–29: Jokūbas apsimetė broliu ir perėmė jo palaiminimą

Ps 135, 1–2. 3–4. 5–6. P.: Viešpatį šlovinkit, nes Viešpats geras.


Komentaro autorė – ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Kartais kitais ar ir patys savimi stebimės, kodėl net ir suvokdami, kad mūsų gyvenimo pasirinkimai ar įpročiai nėra patys geriausi, nesuteikia mums laimės, vis tiek pagal juos gyvename. Gyvename, nes patogu – iš tikro tam tikru atžvilgiu dažniausiai mums patinka mūsų ydos, silpnybės, netobulumai. Esame prie jų pripratę ir toks gyvenimas yra patogus, saugus. Ką nors keisti reikštų priimti iššūkį – išeiti iš saugumo, komforto zonos ir pasirinkti pokyčius, kurie nebūtinai bus lengvi.

Šiandien Jėzus kviečia į iššūkį – nesilaikyti seno, įprasto gyvenimo, ieškoti naujų formų, keisti mąstymą. Ypač tikėjimo kelionės pradžioje jaučiama, kad senas gyvenimas neatitinka naujo požiūrio.

Taip pat ilgainiui vis atpažįstame, kad seni įpročiai netinka, neatitinka naujos gyvenimo krypties. Jėzus sako, kad naujas mąstymas, tai, ką Jis dovanoja, netelpa į senas formas – jam nepakanka vietos senuose vynmaišiuose. Šiandienos kvietimas yra išdrįsti rinktis naujai, rinktis tai, kas neįprasta ir nežinoma – ir leisti Dievui brandinti mane tuose naujuose dalykuose.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai