Ateitininkų federacijos nuotrauka

Seimas atsižvelgdamas į tai, kad Ateitininkų federacija kitais metais minės savo veiklos 110 metų sukaktį, nutarė 2020-uosius paskelbti Ateitininkų metais. Už tai numatantį Seimo nutarimą balsavo 88 Seimo nariai, susilaikė 3 parlamentarai.

Priimtame nutarime atkreipiamas dėmesys į tai, kad ateitininkų veikla svarbi ugdant jaunimą krikščioniškų vertybių pagrindu ir katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo, šeimyniškumo principais. Kartu vertinamas labai svarbus ateitininkų istorinis indėlis atkuriant bei puoselėjant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, išsaugant lietuvybę.

Vyriausybei Seimas pasiūlė iki 2019 m. spalio 1 d. parengti Ateitininkų metų programą ir 2020 metų valstybės biudžete numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti.

Daugiau apie ateitininkus skaitykite neseniai publikuotame straipsnyje „Kuo ateitininkai skiriasi nuo ateistų“.

Seimo informacija