Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas 1914 m. Kun. Vladislavas Jezukevičius – pirmas iš dešinės antroje eilėje. Wikipedijos nuotrauka

„Mažosios studijos“ laidoje „Kultūra ir religija“ liepos 7 d. skambėjo pokalbis apie Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje, vienintelėje lietuviškoje lenkmečiu, dirbusį kunigą Vladą Jezukevičių.

Kun. Vladas Jezukevičius drauge su J. Basanavičiumi, A. Stetona, Biržiškų šeima ir kitais to meto Vilniaus šviesuoliais tiesiogiai stovėjęs prie Lietuvos valstybingumo ištakų, 1912–1924 m. buvo Vilniaus lietuvių klebonas. Buvęs „Aušros“ bendradarbis ir redaktorius, knygnešys, aktyviai darbavosi lenkų užimtame Vilniuje.

Kodėl Lietuvos valstybingumui svarbus žmogus buvo pamirštas, kaip atrodė lietuvių katalikų gyvenimas Vilniuje lenkmečiu, kokią viziją Lietuvos valstybei turėjo kunigas, pasakoja Rūta Ratkevičienė, knygos apie kun. Jezukevičių „Dievo valios keliais“ viena iš sudarytojų. 

Laidą veda Jūratė Grabytė. Laidos įrašo klausykite čia

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia. Mikalojus.lt nuotrauka