Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikrasis vardas Alfonsas Čipkus). Vilnius, 1998 m. vasario 18 d. I. Gruodytės nuotrauka. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Šiemet sukanka 100 metų, kai gimė vienas moderniausių Lietuvos išeivijos, žemininkų kartos, svarsčiusios filosofinius žmogaus, jo buvimo pasaulyje klausimus, poetų, vertėjas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikroji pavardė – Alfonsas Čipkus). Šia proga Lietuvos centrinis valstybės archyvas kartu su Lietuvos literatūros ir meno archyvu pristato virtualią parodą „Radau pavasarį su vėju vaikštant po namus...“

Alfonsas Nyka-Niliūnas gimė 1919 m. liepos 15 d. Nemeikščių kaime, Utenos apskrityje. 1938–1939 m. Kaune Vytauto Didžiojo Universitete studijavo romanistiką ir filosofiją, vėliau šias studijas tęsė Vilniaus universitete. Istorinės aplinkybės nulėmė tolesnį A. Nykos-Niliūno gyvenimą ir pasitraukimą iš Lietuvos 1944 m. Tiubingeno ir Fribūro universitetuose poetas gilino filosofijos, meno istorijos, vokiečių, prancūzų ir anglų literatūros žinias. 1949 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Gyvendamas Vašingtone A. Nyka-Niliūnas dirbo Kongreso bibliotekoje, redagavo straipsnius, knygas. Į lietuvių kalbą jis išvertė Š. Bodlero, A. Rembo, P. Klaudelio, A. Mišo, T. S. Elioto, Dž. Leopardžio, Č. Milošo, V. Šekspyro, J. V. Gėtės kūrinius. Pats Alfonsas Nyka-Niliūnas kaip poetas debiutavo Tiubingene 1946 m. išleisdamas poezijos rinkinį „Praradimo simfonijos“. Vėliau pasirodė poezijos rinkiniai: „Orfėjaus medis“ (1953 m.), „Balandžio vigilija“ (1957 m.), „Vyno stebuklas“ (1974 m.), „Žiemos teologija“ (1985 m.), „Būties erozija“ (1989 m.), „Eilėraščiai“ (1996 m.), „Skausmo gramatika“ (2017 m.).

Paroda kviečia prisiminti šią iškilią asmenybę, pažiūrėti ir pasiklausyti dokumentų, susijusių su poeto asmeniniu gyvenimu ir kūryba. Rašytiniuose Lietuvos centrinio valstybės archyvo dokumentuose atsispindi Alfonso Čipkaus studijų Lietuvoje detalės. Tarp dokumentų yra ir A. Čipkaus rašytas savo gyvenimo aprašymas. Garso įrašuose skamba paties A. Nykos-Niliūno skaitoma jo kūryba. Vaizdo įrašuose įamžinti pokalbiai su poetu, įvykę jo viešnagės 1998 m. Lietuvoje metu. Atskirą parodos dalį sudaro Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomi jautrūs ir asmeniški A. Nykos-Niliūno ir poetės Lidijos Šimkutės laiškai vienas kitam.

Vytauto Didžiojo universiteto studentas Alfonsas Čipkus (Alfonsas Nyka-Niliūnas. 1938-1939 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) su draugais. JAV, 1985 m. Lietuvos valstybės centrinis archyvas
Lietuvių susitikimas Alfonso Nykos-Niliūno namuose Baltimorėje. Iš kairės stovi poetas, vertėjas Jurgis Blekaitis, A. Nykos-Niliūno žmona Aleksandra, A. Nyka-Niliūnas ir rašytojas, dailininkas Romualdas Lankauskas. JAV, 1989 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas lankosi Lietuvos vaizdo ir garso archyve. Vilnius, 1998 m. vasario 18 d. I. Gruodytės nuotrauka. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Visą virtualią parodą galite apžiūrėti čia.

Parengta pagal archyvai.lt medžiagą