Pixabay nuotrauka

Seimas papildė Vidaus tarnybos statutą, sudarydamas teisines prielaidas statutinėse įstaigose teikti sielovados paslaugas vidaus tarnybos sistemos pareigūnams.

Kaip rašoma šio dokumento aiškinamajame rašte, vadovaujantis 2016 m. birželio 21 d. pasirašytu Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos vyskupų konferencijos bendradarbiavimo susitarimu Policijos departamente ir Valstybės sienos apsaugos tarnyboje dvasininkai (kapelionai) teikia vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sielovados paslaugas. Kapelionai sielovados paslaugas teikia ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams Kalėjimų departamente. Tačiau kapelionų veiklos statutinėse įstaigose teisinis pagrindas nėra nustatytas Vidaus tarnybos statute ar kituose statutinių įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

„Mes nuolat gauname paklausimus iš Valstybės kontrolės, kokiu pagrindu jie yra sistemoje, kodėl mes jiems mokame, sakykime, kai kurie dirba 0,25 etato, kai kurie 0,5 etato. Todėl radę geriausią nuostatą, suderinę su Šventuoju Sostu, vykdydami sutartyje numatytus tam tikrus įsipareigojimus, teikiame šį pasiūlymą“, – projekto pristatymo Seimo nariams metu sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Priimtu įstatymu įtvirtinta, kad pagal centrinių statutinių įstaigų vadovų susitarimus su tradicinėmis ir kitomis valstybės pripažintomis religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis galės būti vykdoma pareigūnų sielovada ir teikiamos su sielovada susijusios paslaugos. Šiais susitarimais nustatomos dvasininkų (kapelionų) teisės, pareigos, darbo sąlygos ir kompetencija.

LR Seimo informacija