Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: 
    „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio,ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie netrukus sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiuvo. Kiti grūdai nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. 
    Kas turi ausis, teklauso!“ 
 

Skaitiniai E1 (227)

Iš 16, 1–5. 9–15: Aš taip padarysiu, kad jums iš dangaus lytų duona

Ps 78, 18–19. 23–24. 25–26. 27–28. P.: Dangaus duoną Viešpats jiems duoda.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Žmogus gyvenime yra tarsi sėjėjas, metantis sėklą ir laukiantis derliaus. Ypač tai tinka krikščioniui, pačiu Krikštu pasiųstam į pasaulį skelbti Evangelijos ir pelnyti vaisių: parvesti tikinčiųjų į Jėzaus bendruomenę, stiprinti tikėjimą ir skleisti paguodą. Tačiau ne visiems ir ne visada vienodai sekasi. Jėzaus palyginimas tą vaizdingai atskleidžia, paaiškindamas, kodėl dalis žmogiškojo darbo nueina niekais, o sėjamas grūdas, atimtas nuo šeimos stalo, pražūva.

Todėl neturime būti kvailais sėjėjais, nepažįstančiais dirvos ir švaistančius grūdus į visas puses. Sėklą reikia sėti ten, kur ji užaugs. Todėl, prabildami į žmones, turime ruošti gyvenimo dirvą: krikščionišku gyvenimu pelnydami jų palankumą ir palaikydami juose dygstantį gėrį. Kiekviename darbe išmintingai įvertinti aplinkybes ir perspektyvas, pritaikydami kiekvienam atvejui tinkamas priemones.

Mes patys esame Viešpaties dirva, į kurią vis iš kažkur krinta Viešpaties žodžio sėklos. Todėl turime rūpestingai parengti save pačius, kad atpažintume, priimtume, išaugintume ir išdalintume kiekvieno gėrio grūdo derlių.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai