Nuotraukos autorius Šarūnas Mažeika/BFL
© Baltijos fotografijos linija

 Jėzus pateikė miniai kitą palyginimą: 
     „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. 
     Kai želmuo paūgėjo ir išplaukė, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: 'Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?' Jis atsakė: 'Tai padarė mano priešas'. Tarnai pasiūlė: 'Jei nori, mes eisime ir jas išrinksime'. 
     Jis atsakė: 'Ne, kad kartais, rinkdami rauges, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūčiai. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: 'Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną'“. 
 

Skaitiniai E1 (234)

Iš 24, 3–8: Tai kraujas Sandoros, kurią su jumis sudarė Viešpats

Ps 50, 1–2. 5–6. 14–15. P.: Padėkos auką Dievui aukoki.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Jėzaus palyginimas apie priešo pasėtas rauges visada aktualus. Gerieji šeimininko tarnai – uolūs kovotojai. Jie nori tuoj pat išrauti visa, kas ateityje gali subrandinti blogio sėklą.

Tačiau šeimininkas kantrus. Kalbama apie gyvenimo lauką, kur kviečiai ir piktžolės yra gyvi žmonės. Augalas neatšaukiamai pasilieka kviečiu arba piktžole, o žmogus gali pasikeisti ir net dažnai keičiasi. Blogio supamas žmogus gali ne vien pagesti, bet ir užsigrūdinti. Todėl šeimininkas liepia laukti, kol ateis derliaus metas, kai kiekvienas augalas atskleis savo vaisius, tada galima juos atskirti.

Ir mes kartais esame skatinami drastiškai ir kategoriškai išrauti kiekvieną blogio daigelį. Kartais tą galima be žalos padaryti, o kartais kovos su blogiu smarkumas gali prikurti naujo blogio. Juk kovoje nuostolių patiria ne vien blogieji, bet ir teisieji, ir visai niekuo dėti praeiviai.

Todėl visada pasiteisina palaimintojo Jurgio Matulaičio taisyklė: blogį nugalėti gėriu. Kurdamas gėrį tikrai nieko nesužalosi, o Viešpaties teismo dieną tavo gyvenimo lauke gėris sudarys didesniąją dalį.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai