Švento Jokūbo kelio draugų asociacijos dizaino objektų idėja „Kaunas – Šv. Jokūbo kelio perlas“.

Jėzus kalbėjo minioms:
„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.
Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“.

Skaitiniai E1 (241)

Iš 34, 29–35: Pamatę švytintrį Mozės veidą, bijojo prie jo beprieiti

Ps 99, 5. 6. 7. 8. 9. P.: Didžiai šventas esi, mūsų Viešpatie Dieve.


Komentaro autorius – kun. Nerijus Pipiras

Gyvenimo kelionėje žmogus nuolat užduoda klausimų. Kas aš esu, koks mano pašaukimas, ką turiu pasirinkti ir ko siekti?

Labai svarbus klausimas, kuris nuolat lydi žmogų, yra apie Dangaus karalystę. Kokia ji, kokios tradicijos ten egzistuoja, kur jos geografinės ribos, kokios gyvenimo sąlygos joje?

Jėzus po truputėlį praskleidžia Dangaus karalystės šydą. Ji tiesiog neapsakoma: ir perlas, ir sėkla, ir tinklas... Ji – didžioji nuostaba, dėl kurios tikrai verta leisti apyvarton kasdienybės talentus. O ir viso žmogaus gyvenimo tikslas – savo gyvenimo jėgas skirti Dangaus karalystei.

Ir tikrai vienoje vietoje Ji sužėrės tarsi deimantas, kitoje – leisis atrandama kaip pats brangiausias lobis. Tereikia tik dėti pastangas. Juk perlą reikia pamatyti, lobį – atrasti. Tam ir duotos jėgos bei proto sugebėjimai, kad juos naudotume tam, kas iš tiesų yra tikra – Dangaus karalystei.

Tad ryžkimės būti ir pirkliu, ieškančiu galimybių pažvelgti į perlą, ir dirvos, kurioje yra lobis, šeimininku. Ne vien tik stovinčiu ir mąstančiu apie puikias galimybes, bet besiimančiu konkrečių veiksmų. Juk Dangaus karalystė kaip niekad konkreti.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai