Jėzus kalbėjo miniai: 
    „Su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, , užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. 
    Ar supratote visa tai?“ 
    Jie jam sako: „Taip“. 
    Tuomet jis tarė: „Todėl kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų“. 
    Baigęs sakyti tuos palyginimus, Jėzus iškeliavo iš tenai.

Skaitiniai E1 (242)

Iš 40, 16–21. 34–38: Debesis apgaubė apreiškimo palapinę, ir Viešpaties šlovė pripildė buveinę

Ps 84, 3. 4. 5–6a. 8a. 11. P.: Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie!


Komentaro autorius – kun. Nerijus Pipiras

Kalbėdamas palyginimais, Jėzus atskleidžia Dangaus karalystės slėpinį. Skaitydami juos vieną po kito, mes jau dabar galime žavėtis ir džiaugtis tos Karalystės unikalumu. Būtent šis žodis ir ateina į galvą, mąstant apie šios dienos Evangeliją.

Šios Karalystės piliečiu tampama tinklo gijoms pagavus. Atrodo, įprasta, kad tinklas turėtų supančioti, suvaržyti, tačiau Dangaus karalystės tinklas kitoks. Jame galima rasti visko. Jis, kaip Jėzus sako, iškelia viršun įvairių dalykų.

Čia šie žodžiai kiekvienam iš mūsų turėtų nuskambėti kaip didžioji viltis ir paguoda – nėra nieko, kas Dangaus karalystei būtų nereikšminga ar nesvarbu. Net tie be galo seni dalykai. Dangus yra tai, kas viską nuolat atnaujina.

Tačiau prisilietus Dangaus karalystės tinklui reikia išdrįsti būti Jos piliečiu – nepasilikti ties tuo, kas įprasta, bet leistis į naujų iššūkių ir kasdienio atnaujinimo kelionę. Atrodo tik tiek. Tik tokios šios Karalystės piliečio pareigos. Tačiau ar jas vykdome, ar nepamirštame atsiversti. Kiekvieną dieną, valandą ar net sekundę.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai