Mažesnieji broliai studentai Pijus Štangvaltas ir Edvinas Jurgutis kasmetinės provincijos Palapinių kapitulos metu atnaujino laikinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine. Jie tęs savo pašaukimo kelionę Lietuvos šv. Kazimiero provincijoje. 

Pijus Štangvaltas atnaujina laikinuosius įžadus
Edvinas Jurgutis atnaujina laikinuosius įžadus

MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos informacija

Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos logo