Cathopic.com nuotrauka

Lietuvoje šiuo metu veikia trys kunigų seminarijos – Vilniuje, Kaune ir Telšiuose. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje yra tik propedeutinis (parengiamasis) kursas, po kurio jaunuoliai mokosi Kaune.
 
Liepos 30 d. vyko stojamieji egzaminai į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją. Priėmimo komisijos nutarimu šeši kandidatai priimti į propedeutinį kursą. Per stojamąjį egzaminą buvo tikrinamos katekizmo žinios, rašomos esė, vyko susitikimai su psichologais. Pernai į Vilniaus kunigų į seminariją buvo priimti septyni studentai.
 
Rugpjūčio 2 d. po Katalikų Bažnyčios katekizmo egzamino žodžiu bei raštu į Kauno kunigų seminarijos propedeutinį kursą iš šešių stojusiųjų priimti trys jaunuoliai, vienas – iš Vilkaviškio ir du – iš Telšių vyskupijos. Taip pat po akademinių atostogų į seminariją grįžo du studentai. Pernai Kaune buvo priimti keturi nauji seminaristai.
 
Perengta pagal Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijų informaciją