EPA nuotrauka

Rugpjūčio 11 d. mirė meksikietis kardinolas Sergio Obeso Rivera, eidamas 87-uosius metus, praneša Vatikano naujienų tarnyba. Popiežius Pranciškus tuometinį arkivukupą emeritą už nuopelnus Bažnyčiai paskyrė kardinolu prieš kiek daugiau nei metus kartu su kitais trylika kardinolų. Šiuo metu Kardinolų kolegiją sudaro 216 nariai. Tačiau vyresni nei aštuoniasdešimties metų kardinolai konklavoje – susirinkime, per kurį vienaš iš kardinolui išrenkamas popiežiumi – nedalyvauja. Po kard. S. O. Rivera mirties liko 119, o rugpjūčio 16 d., kai airiui kard. Seanui Baptistui Brady sukaks aštuoniasdešimt, liks 118 konklavoje galinčių dalyvauti kardinolų.

Kardinolų pareigos neapsiriboja popiežiaus rinkimu. Jie vadovauja vyskupijoms, vadovauja įvairioms Vatikano kongregacijoms, dalyvauja Kardinolų kolegijos susirinkimuose, pataria popiežiui jo darbuose. Pavyzdžiui, kardinolas, kuris yra Vatikano valstybės sekretorius, atstovauja Vatikanui užsienio vyriausybėms.

Šiemet spalį aštuoniasdešimties metų sukaktis švęs dar keturi kardinolai: Kinšasos arkivyskupas emeritas ir buvęs Kardinolų tarybos narys iš Afrikos Laurent'as Monsengwo Pasinya, Rančio arkivyskupas emeritas ir buvęs Indijos lotynų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas Telesphore Placidus Toppo, Ankonos arkivyskupas emeritas Edoardo Menichelli ir Katalikiško ugdymo kongregacijos prefektas emeritas Zenonas Grocholewski.

Vyriausias kardinolas šimtametis kolumbietis Jose de Jesus Pimento Rodriguezas jubiliejinę sukaktį atšventė šių metų vasarį.

Lietuviui kard. Juozui Audriui Bačkiui šiemet suėjo 82 metai.

Popiežius emeritas Benediktas XVI, kuriam dabar 92 metai, yra vienintelis gyvas popiežiaus Pauliaus VI paskirtas buvęs kardinolas. Visus kitus kardinolus paskyrė Pauliaus VI įpėdiniai: popiežiai Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus.

Parengta pagal Vatican News informaciją