Šventasis popiežius Jonas Paulius II, tuo metu Karolis Voityla skutasi barzda turistinės kelionės metu. Pinterest nuotrauka

Žodis „šventasis“ kartais asocijuojasi su tolimais, mums nepasiekiamais, herojais. Tačiau iš tiesų jie dažnai rodydavo savo šventumą kasdienybėje, mažuose dalykuose. Kasdienėje veikloje šventieji sugebėdavo parodyti Dievo artumą, dvasios stiprybę ir net humoro jausmą. Būdami šventieji kartu buvo nepaprastai žmogiški.

Pal. Pieras Giorgio Frassati su draugais slidinėja kalnuose. Facebook nuotrauka
Pal. Pieras Giorgio Frassati su draugais. dcfrassati.com nuotrauka
Šv. Švenčiausiosios Trejybės Elžbieta skambina pianinu. Aleteia nuotrauka
Šv. Tėvas Pijus žiūri į žemėlapį piligriminės kelionės metu. Pelegrinodipadrepio.it nuotrauka

Parengta pagal Aleteia.org