Pagal seną Bažnyčios tradiciją rugsėjo 8-ąją švenčiamas Dievo Motinos gimtadienis.

Lietuvoje ta proga vyksta žmonių itin pamėgti ir gausiai lankomi Šiluvos atlaidai. Šio sekmadienio meditacija kviečia prisiminti, kuo Marija yra tokia išskirtinė. Kodėl turėtume sveikinti Mariją su gimtadieniu?

Autorius – Vilniaus šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaras, Pal. T. Matulionio gimnazijos kapelionas.

Bernardinai.TV