EPA nuotrauka

Mozambikas, Madagaskaras, Mauricijus – trys Afrikos valstybės, kurias nuo trečiadienio lanko popiežius Pranciškus. Portalas „Vatican News“ apžvelgia paskutinę pontifiko vizito Madagaskare dieną, kurią Katalikų Bažnyčios ganytojas kreipė tikinčiųjų dėmesį į brolybės ir tarnystės svarbą.

Dangaus karalystė – ne tik „saviškiams”

Sekmadienio rytas prasidėjo šv. Mišiomis specialiai įrengtame lauke sostinės Antananaryvo apylinkėse. Ten popiežiaus Pranciškaus laukė žmonių jūra: pasak organizatorių, piligrimų skaičius galėjo siekti milijoną. Skambant giesmėms, atkartojančioms tradicinius Madagaskaro ritmus, Šventasis Tėvas iš automobilio sveikino tikinčiuosius, o vėliau vadovavo šv. Mišių aukai.

Homilijoje Pranciškus komentavo Evangelijos pagal Luką žodžius apie išsižadėjimą, kurį Viešpats iliustruoja keliomis situacijomis – kalbėdamas apie šeimą, bokšto statybą ir karalių (žr. Lk 14, 25–33). Svarbu atkreipti dėmesį, jog šiuos žodžius Jėzus ištarė po palyginimo apie puotą, į kurią yra pakviesti visi, ypač vargšai ir ligoniai.

„Kiekvienas krikščioniškas išsižadėjimas yra prasmingas tik susitikimo su Jėzumi Kristumi šventės ir džiaugsmo šviesoje“, – sakė popiežius.

Pasak Pranciškaus, pirmasis Viešpaties paminėtas išsižadėjimas atkreipia mūsų dėmesį į šeimos ryšius. Jo siūlomas naujas gyvenimas gali tapti papiktinimu tiems, kurie tiki, jog Dangaus karalystė yra skirta tik tam tikrai grupei, kultūrai, tam tikram kraujui. Tačiau kai giminystė tampa lemiamu ir pagrindiniu raktu, ji pateisina korupcinį elgesį, kuriuo vieniems teikiamos privilegijos, o kiti yra atskiriami. Mokytojas prašo žvelgti toliau: kiekvienas, kuris nesugeba kitame įžvelgti brolio, nerimauti dėl jo gyvenimo ir padėties, nepriklausomai nuo šeimyninės, kultūrinės ir socialinės situacijos – negali būti jo mokiniu.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Kita Jėzaus pateikta iliustracija rodo, kaip sunku sekti Viešpačiu, kai Dievo karalystė sutapatinama su savo interesais arba su tam tikra ideologija: tuo buvo pateisinama prievarta, terorizmas, trėmimai, žudynės. Mokytojas kviečia nemanipuliuoti Evangelija, neredukuoti Jos, bet kurti brolišką ir solidarią istoriją.

Popiežius Pranciškus kalbėjo apie buvimo Jo mokiniu reiklumą: „Viešpats nori parengti savo mokinius Dievo karalystės įsigalėjomo šventei, išlaisvinti juos iš vienos blogiausių vergovių – gyvenimo vien sau. Tai pagunda užsidaryti savo mažame pasaulyje, kuriame labai mažai vietos kitiems: į jį negali įžengti vargšai, Dievo balsas nėra girdimas, nėra švelnaus džiaugsmo dėl jo meilės, nepulsuoja entuziazmas daryti gera.“ Popiežius svarsto, kad galbūt iš pradžių šitaip galima pasijusti saugiam, tačiau galiausiai tokie žmonės tampa liūdni. Ne tokia yra ori ir pilnatviška egzistencija.

„Gerų draugų miestas“

Vėliau, sekmadienį po pietų, Pranciškus aplankė Akamasoa – gyvenvietę rytiniame Madagaskaro sostinės Antananaryvo pakrašty, kur gauna išsilavinimą ir turi darbą dvi dešimtys tūkstančių žmonių.

„Akamasoa“ vietinės tautos malagasių kalba reiškia „Gerų draugų miestą“. Jį prieš tris dešimtmečius  pradėjo kurti iš Argentinos į Madagaskarą atvykęs slovėnų kilmės misionierius jėzuitas t. Pedro Opeka. Jo drąsos ir išradingumo dėka išaugo ištisas priemiesčio rajonas, kuriame šiuo metu yra apie 25 tūkst. gyventojų, apie 14 tūkst. vaikų lanko mokyklas. Tūkstančiai kitų žmonių čia gauna paramą, medicinos paslaugas, yra pamaitinami.

Sveikindamas gerų draugų miesto gyventojus, popiežius pirmiausia papasakojo apie savo asmeninę pažintį su šio centro įkūrėju, sakė, kad Pedro Opeka buvo jo mokinys Argentinoje 1967–1968 m.

„Labai džiaugiuosi šiandien būdamas čia, su jumis“, – sakė popiežius. „Akamasoa – tai Dievo buvimo su vargstančiaisiais ženklas. Dievas yra su mažutėliais ne retkarčiais, ne tik tam tikromis progomis, bet visada. Jis yra Dievas, gyvenantis su savo tauta.“ Popiežius džiaugėsi šioje vietoje matydamas žmonių drąsos ir savitarpio pagalbos istoriją, kurios pamatas yra gyvas tikėjimas, sugebantis „kalnus kilnoti“. Popiežius taip pat prašė šioje vietoje užaugusį jaunimą drąsiai eiti pirmyn ir imtis atsakomybės už visą savo šalies gyvenimą: „Šioje vietoje pradėtas darbas tebūna atspirties taškas kitiems didiems darbams visų labui.“

Popiežius taip pat aplankė vieną šiam centrui priklausančių darbo vietų – septynis šimtus žmonių įdarbinančią akmens skaldyklą – ir kartu su darbininkais meldėsi, kad Dievas laimintų visus dirbančiuosius.  

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Reiklumas dvasininkams

Paskutinis popiežiaus vizito Madagaskare akcentas – sekmadienio vakarą įvykęs susitikimas su kunigais, vienuolynų atstovais ir seminaristais, kurie susirinko Antananaryvo Šv. Mykolo kolegijoje. Prieš 130 metų tėvų jėzuitų įkurta katalikų mokykla atliko labai svarbų vaidmenį katalikų misijų Madagaskare istorijoje. Šiandien čia tarnaujančius ir liudijančius kunigus bei pašvęstuosius popiežius ragino neprarasti misionieriško užsidegimo ir džiaugsmo. „Dievui gyvenimą pašventusiam žmogui didžiausias džiaugsmas – šlovinti Viešpatį, – sakė popiežius. – Jis visose gyvenimo situacijose atpažįsta kartu su juo esantį Viešpatį, džiaugiasi jo artumu. Tačiau, jei kunigas ar pašvęstasis pradeda pernelyg rūpintis savimi, savo asmenine autonomija, jei tarnystė jam ne gyvenimo esmė, o tik priedas – tuomet jam kyla rizika tapti ‘šventų apeigų atlikėju’.“

Anot popiežiaus, jis puikiai žino, kokiomis sunkiomis sąlygomis daugybei Madagaskaro kunigų ir pašvęstųjų tenka vykdyti savo tarnystę. „Tačiau, nepaisydami visų sunkumų, jūs esate su savo žmonėmis, dalijatės jų vargais“, – priminė Pranciškus. Pontifikas dėkojo Madagaskaro kunigams ir vienuoliams už liudijimą, už tai, kad jie savo pašaukimo nesuvokia kaip lipimo karjeros laiptais, kad, nepaisydami sunkių sąlygų ir savo pačių žmogiškojo silpnumo, viską aukoja didžiajai evangelizavimo misijai. „Pašvęstasis, plačiąja šio žodžio prasme, – tai moteris ar vyras, kuris sugeba ir nori būti su Viešpačiu ir su jo tauta. Čia glūdi visa esmė“, – sakė Pranciškus. 

Madagaskaras – antra iš trijų skurdžių Afrikos valstybių, kurias popiežius šuo metu lanko. Prieš tai pontifikas vyko į Mozambiką, o šiandien jau susitinka su Mauricijaus salos-valstybės tikinčiaisiais.