Gailestingojo Jėzaus paveikslo fragmentas (Eugenijus Kazimirovskis, 1934 m.)

1935 metų rugsėjo 13–14 dienomis vienuolyne Vilniuje, kaip tikima, Jėzus Šv. Faustinai padiktavo Gailestingumo vainikėlį – maldą kaip skydą mirties akivaizdoje ir galimybę patikėti gyvenimą Dievo Gailestingumui:

„Kas tik jį kalbės, patirs didelį gailestingumą mirties valandą. Kunigas duos [jį] nusidėjėliams kaip paskutinį gelbėjimosi ratą; nors būtų labiausiai užkietėjęs nusidėjėlis, jei tik kartą sukalbės šį vainikėlį, patirs malonę iš begalinio mano gailestingumo.“ (Dien., 687).

Gailestingumo vainikėlio malda šiandien žinoma ir kalbama daugelio katalikų visame pasaulyje.

Vilniaus arkivyskupija kartu su Dievo Gailestingumo šventovės bendruomene rugsėjo 15 d. tikinčiuosius kviečia aplankyti Šv. Faustinos namelį Vilniuje (Grybo g. 29a), kur ši malda ir buvo padiktuota – ir kartu melstis vainikėlį.

PROGRAMA

13.30 Rožinio pynimo dirbtuvėlės su ses. Agnieška ZSJM

14.30 Pokalbis apie Gailestingumo vainikėlio maldą su ses. Agnieška ZSJM

15.00 Gailestingumo vainikėlio malda

15.30 Ekskursija Šventos Faustinos namelyje

16.00 Agapė su duona ir medumi

Daugiau informacijos čia.

Šv. Faustinos namelis. Evaldo Lasio nuotr.

Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus.

Pradžioje kalbame „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Tikiu Dievą Tėvą“.

Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame:

Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.

Ties mažesniais karoliukais kalbame: Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

Pabaigoje:

Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (3 kartus)

Vilniaus arkivyskupijos informacija