Kauno miesto savivaldybės nuotrauka

Penktadienį minint 150-ąsias visuomenės veikėjo, rašytojo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto gimimo metines prie Vytauto bažnyčios atidengtas jam skirtas paminklas. 

Bronzinį ant suoliuko su šuniuku sėdinčio J. Tumo-Vaižganto paminklą sukūrė skulptorius Gediminas Piekuras. Skulptūra pastatyta šalia bažnyčios, kurioje prieš mirtį dirbo lietuvybės puoselėtojas. J. Tumas-Vaižgantas mėgdavo vaikštinėti su savo taksu Kauku – šuo tapo jam geru ir ištikimu draugu. Kaukui žuvus Vaižgantas net parašė šuneliui skirtą nekrologą. 

Dažnas yra matęs nuotrauką, kurioje Vaižgantas sėdi su greta jo ant suoliuko tupinčiu juodu taksų veislės šuniuku Kauku. Pasirodo, Kauko kilmės šaknys – Biržų žemėje, Nemunėlio Radviliškyje. 

Rašytojo sesers Severijos dukra Barbora Mėginaitė-Lesauskienė 1923 metais dirbo Nemunėlio Radviliškio mokykloje. Ji prisimena vienam mokiniui privačiomis pamokomis padėjusi prisivyti kitus moksleivius. Atsidėkodamas už pamokas, jis mokytojai atnešė gražų mažą taksų veislės šuniuką. Mokytoja jį nusprendusi padovanoti Kaune gyvenusiai savo sesers Bronės dukrelei Eglutei. Tačiau sesuo griežtai atsisakė dovaną priimti. Sakė, kad mažiems vaikams turėti šuniuką ir nehigieniška, ir nesaugu. Jau maniusi, kad teks šuniuką vežtis atgal, į Nemunėlio Radviliškį. Nuėjo su savo bėda pasiguosti pas dėdę J. Tumą-Vaižgantą. Jis išklausė ir pasakė, kad gali šuniuką jam palikti.

Šitaip Kaukas, išgyvenęs pas Vaižgantą aštuonerius metus, tapo jam geru ir ištikimu draugu. Tačiau sukeldavęs ir įvairių nesmagumų. Kai giminaitė aplankydavo Vaižgantą, jis vis pasakodavo apie Kauko iškrėstas šunybes.

Vaižgantas su taksų veislės šuneliu Kauku. Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo nuotrauka
Kauno miesto savivaldybės nuotrauka
Kauno miesto savivaldybės nuotrauka
Kauno miesto savivaldybės nuotrauka
Kauno miesto savivaldybės nuotrauka
Kauno miesto savivaldybės nuotrauka
Kauno miesto savivaldybės nuotrauka

2019 metai Seimo nutarimu yra paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais. J. Tumas-Vaižgantas yra viena ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas ir literatūros istorikas, kurio kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp to meto rašytojų.